Obrana doktorskog rada ANA MARIJA SIKIRIĆ, mag. oec.


Sukladno odluci sa 189. sjednice Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci od 24. travnja 2017. godine, ANA MARIJA SIKIRIĆ, mag. oec. branit će doktorski rad s naslovom

„RODNA PERSPEKTIVA PRORAČUNSKOG PROCESA„

pred Povjerenstvom u sastavu:

1.    dr. sc. Josipa Mrša, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Rijeci – predsjednica 
2.    dr. sc. Anđelko Akrap, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – član.
2.    dr. sc. Anto Bajo, izv. prof. Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – član.

Za zapisničara je imenovan Josip Čičak, mag. oec.

Obrana doktorskog rada održat će se  15. svibnja 2017. godine u 12,00 sati EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.