Radno mjesto - tehnička služba

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 


NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu III. vrste voditelj odsjeka u Tehničkoj službi Fakulteta, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.


Uvjeti za zapošljavanje:

srednja školska sprema elektrotehničkog smjera 

položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja 

stručnjak zaštite na radu

tri godine radnog iskustva u struciPrijavi na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi razgovore. O održavanju razgovora pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.


Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. 

Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.