Natječaj - združeni doktorski studij

 
Združeni doktorski studij Upravljanje i ekonomika javnog sektora interdisciplinarno je orijentirani studijski program koji obuhvaća teme iz područja pravnih, ekonomskih, upravljačkih, organizacijskih i informatičkih znanosti. Studentima se nudi široki spektar kolegija unutar pojedinih područja i disciplina, sukladno vlastitom interesu. Studijski program namijenjen je kandidatima koji su zaposleni ili se namjeravaju zaposliti na poslovima koji zahtijevaju primjenu znanstveno-istraživačkog rada na administrativnom i poslovnom planu.

Brošura - predmeti i program

Polaznik Združenog doktorskog studijskog programa Upravljanje i ekonomika javnog sektora završetkom studija stječe sistematično i produbljeno razumijevanje područja studija, vlada vještinama i metodama istraživanja u upravnoj, ekonomskoj i poslovnoj znanosti te izvodi izvorna istraživanja na predmetnom području. Stječe i sposobnost poimanja, projektiranja, implementiranja i prilagođavanja glavnih istraživačkih procesa. Izvornim i opsežnim istraživanjem pridonosi širenju upravne, ekonomske i poslovne znanosti te  je osposobljen za davanje kritičkih analiza, procjena i sinteza novih i kompleksnih ideja. Polaznik je po završetku studija također sposoban sporazumjeti se s kolegama u struci, u široj znanstvenoj i  stručnoj zajednici na području upravne, ekonomske i poslovne znanosti. Osposobljen je za aktivno uključivanje u procese strateškog odlučivanja te za upravljanje i rješavanje najzahtjevnijih problema u interdisciplinarnom timu s iskustvom te poboljšanju znanih i otkrivanju novih rješenja. Polaznik je osposobljen i za korištenje oruđa menadžerske ekonomike u neprofitnim organizacijama te za otkrivanje i implementaciju promjena u djelovanju javnih organizacija.

 

Na 1. godini studija studenti uz istraživački rad i doktorski seminar pohađaju dva obvezna kolegija te uz odobrenje mentora i zavisno o temi doktorske disertacije biraju jedan od dva ponuđena izborna predmeta (Društvena statistika, odnosno Optimizacijski modeli u javnom sektoru). U tom kontekstu studenti pripremaju dispoziciju svoje doktorske disertacije.

 

Na 2. godini studija studenti biraju između dva modula: Ekonomija ili Javno upravljanje. Unutar pojedinog modula pohađaju dva obvezna predmeta i dva izborna, pri čemu mogu birati između 28 ponuđenih izbornih predmeta (popis na prethodnoj stranici). Daljnje obveze na 2. godini studija obuhvaćaju individualni istraživački rad i doktorski seminar. Do upisa u 3. godinu student mora imati potvrđenu temu doktorske disertacije.

 

Na 3. godini studija student polaže „Individualni istraživački rad“, doktorski seminar i predstavlja te brani doktorsku disertaciju.  Obveza doktoranda je da prije obrane doktorske disertacije objavi, odnosno da mu se prihvati najmanje jedan znanstveni članak iz područja teme doktorske disertacije.

 

Studenti Združenog doktorskog programa mogu sudjelovati u međunarodnoj razmjeni doktorskih studenata putem programa razmjene ERASMUS i CEEPUS.

 crta-1352795844.jpg


Natječaja za upis na združeni Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Upravljanje i ekonomija javnog sektora u akademskoj godini 2017./2018.


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (dalje: Fakultet) i Fakultete za upravu Sveučilišta u Ljubljani organiziraju Združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora, razina 8.2. izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3. godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.Poslijediplomski doktorski studij mogu upisati osobe:

1.      Osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije;

2.      Osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona;

3.      Osobe koje nisu završile odgovarajući studij iz točke 1. i 2. ovog stavka, mogu upisati studij ako su završile jedan od sljedećih studija iz područja društvenih znanosti polja ekonomije:

-          poslijediplomski stručni studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona, uz uvjet položenih razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija,

-          poslijediplomski specijalistički studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema odredbama Zakona, uz uvjet položenih razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija,

-          znanstveni magistarski studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona.

4.      Osobe koje se moraju služiti engleskim jezikom.

5.      Osobe koje su tijekom studiranja na svim prethodnim razinama sveučilišnih studija ostvarile prosječnu ocjenu najmanje 3,5. Osoba s manjom prosječnom ocjenom mora priložiti preporuku barem jednog sveučilišnog profesora koji je upoznat s akademskim dostignućima potencijalnog pristupnika.

6.      Osobe koje su završili poslijediplomski znanstveni magistarski studij priznaje im se 60 ECTS bodova.

7.      Osobe koje su završile poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij ili poslijediplomski stručni (predbolonjski) studij priznaje im se 30 ECTS bodova.

 

Rangiranje pristupnika

Rangiranje pristupnika vrši se prema postignutom broju bodova s obzirom na sljedeće kriterije:

-          prosjek ocjena tijekom diplomskog studija,

-          motivacijsko pismo; esej; znanje engleskog jezika,

-          preporuka barem jednog sveučilišnog profesora upoznatog s akademskim dostignućem potencijalnog pristupnika,

-          dokaz o objavljenim znanstvenim radovima u znanstvenim časopisima citiranim u bazama podataka prema kriterijima Područnog vijeća za društvene znanosti Nacionalnog vijeća za znanost te bazama podataka Scopus i Emerging Sources Citation Index – ESCI,

-          dokaz o nagradama,

-          razgovor s članovima Povjerenstva za poslijediplomske studije i doktorate s pristupnikom o očekivanom znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se ocjenjuje kvalificiranost  pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije te mogućnost osiguravanja mentora

 


Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju

 • Popunjen obrazac prijave
 • Ovjerenu presliku diplome (završenog diplomskog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija)
 • Prijepis i prosjek ocjena
 • Preporuku jednog sveučilišnog profesora za kandidate koji su tijekom studija ostvarili prosjek manji od 3,5.
 • Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija ili drugi odgovarajućeg dokument za strane državljane
 • Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija
 • Životopis
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 •  Esej o području užeg znanstvenog interesa uz navođenje planirane teme disertacije (ili barem užeg područja istraživanja) na engleskom jeziku
 • Predloženi mogući mentor
 • Potvrdu o znanju engleskog jezika barem na razini B2 ili odgovarajući dokaz
 • Izjavu kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili odluku o plaćanju  ukoliko školarinu plaća poslodavac
 • Preslike objavljenih radova
 • Nagrade za znanstvene i stručne aktivnosti

 

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Fakulteta:

Ekonomski Fakultet u Rijeci
Ivana Filipovića 4
HR-51000 Rijeka

“Natječaj za upis na združeni Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Upravljanje i ekonomija javnog sektora“

Školarina na studiju iznosi 11.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Rok za podnošenje prijava je do 15. studenog 2017. godine od dana objave natječaja.

Na natječaj se prijavljuju popunjavanjem on-line prijave.

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis, Fakultet zadržava pravo da za ak. god. 2017/2018 ne otvori studij.

 

 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na prije navedenoj adresi odnosno na:
e-mail: tamara.rasetina@efri.hr
telefon: 051 / 355 -102, web: www.efri.uniri.hrEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.