Ekonomika fosilnih izvora energije

1
4
12
8
0

Opis predmeta:

 • Klasifikacija oblika energije, primarni i transformirani oblici energije.
 • Zalihe primarnih oblika energije, fosilna goriva i zalihe fosilnih goriva.
 • Opskrba energijom i energetske bilance.
 • Tržište energenata, osnovni pojmovi tržišta energenata, ponuda i potražnja te način formiranja cijena na tržištu.
 • Osobitosti tržišta energenata, monopoli, politički utjecaji.
 • Geopolitička uloga energije i energenata.
 • Svjetsko tržište energenata i procesi globalizacije, nacionalna i regionalna energetska tržišta.
 • Potrošnja energije, gospodarski rast i odnos tržišta energije i rasta pojedinih proizvodni i industrijskih sektora te gospodarstva u cjelini.
 • Energetske analize i prognoze.
 • Energetska politika i strategija.
 • Cijene energije, povijest cijena energenata, cijene energije na početku XXI. stoljeća. 
 • Osnove energetskog planiranja u energetskom gospodarstvu i analiza slučajeva u energetskom gospodarstvu

NastavniciEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.