Organizacija u energetskom sektoru

1
4
12
8
0
Opis predmeta:

Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, resursna, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Dimenzije organizacije: strateška i operativna razina organizacije.
Tehnologija i struktura tržišta kao čimbenici oblikovanja organizacija. (SCP model). Pojam prirodnog monopola i njegove implikacije. Regulacija kao odgovor na prirodni monopol.
Suvremene koncepcije internog strukturiranja organizacije - Pristupi oblikovanju organizacije
  • hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj organizaciji
  • mrežni oblici organizacija
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata u energetskom sektoru protekla dva desetljeća:
  • pretvorba, privatizacija i restrukturiranje 
Obilježja konkurencije u EU i odraz na organizaciju poslovanja poduzeća
  • zajednički pravni okvir EU - veličina i otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
  • politika EU u sektoru zapošljavanja i promjene u organizaciji rada

NastavniciEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.