Prijava i upravljanje EU projektima

Prijava i upravljanje EU projektima
  • Program
  • Registracija

Program

                               Prijave za novi ciklus predavanja su u tijeku

                                   REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO

                                   Za prijavu popunite polje registracija

  • Novi ciklus predavanja planiran je krajem travnja 2017. godine

____________________________________________________________________________________

Kroz program se upoznaje s mogućnostima financiranja iz EU fondova, praktična znanja prijave i provedbe EU projekta:

  • razumijevanje prava i obveza korisnika sredstava

  • planiranje provedbe

  •  upravljanje troškovima projekta

  •  upravljanje javnom nabavom

  •  izrada natječajne dokumentacije 

Isto tako, program omogućuje polaznicima iz javne uprave, ali i poslovnim subjektima, postupnu prilagodbu uvjetima financiranja iz EU fondova.

____________________________________________________________________________________

STRUKTURA PROGRAMA

Strukturu programa čini šest tematskih cjelina vezanih uz opće informacije o fondovima Europske unije na koje se može aplicirati, detaljne informacije o prijavi i provedbi projekata te zadnja sedma cjelina, koja se u potpunosti odnosi na praktičan rad i vježbe.

____________________________________________________________________________________

TRAJANJE I SATNICA

  • Predavanja se planiraju izvoditi prema prihvaćenom Izvedbenom planu i programu odnosno Kalendaru seminara.
  • Program se sastoji  od 30 sati, a nastava  se izvodi u popodnevnim satima od 16:00 do 20:00 sati u Računalnoj dvorani broj 3 na 1. katu zgrade fakulteta.

RASPORED PREDAVANJA

____________________________________________________________________________________

                   Za dodatne informacije kontaktirajte nas cjelozivotno@efri.hr ili  051/ 355 182

Prijava za edukaciju

Uspješno izvršena prijava!EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.