Financije na prekretnici: Imamo li snage za iskorak?


document-pdf-icon-1352808135.png   Naslovne stranice

SADRŽAJ


Anto Bajo i Branimir Stavljenić 
Uvjeti zaduživanja lokalnih jedinica tijekom financijske krize u Hrvatskoj                                                         23


Paško Burnać
Teorijska podloga za proučavanje utjecaja fiskalne politike na ekonomski rast: postkejnezijanski pristup            39


Mira Dimitrić, Dunja Škalamera Alilović i Stefan Spasić 
Financijsko vrednovanje i analiza akvizicije – primjer: Atlantic grupa d.d. i Droga Kolinska d.d.                          55


Roberto Ercegovac i Zrinka Buljan 
Poslovanje bankarskog sektora u uvjetima nekonvencionalne monetarne politike                                             71


Maja Grdinić, Tomislav Korenić i Helena Blažić 
Uloga ekoloških poreza u politici zaštite okoliša država članica Europske unije                                                 85


Sabina Hodžić i Sabina Arnautović 
Perspektiva ekoloških poreza u Europskoj uniji                                                                                           103


Domagoj Karačić i Mario Raič 
Upravljanje državnom imovinom u okvirima fiskalne odgovornosti                                                                117


Iris Lončar, Zrinka Golemac i Ana Arapović 
Rezultira li srednjoškolsko obrazovanje zadovoljavajućom razinom financijskog znanja?                                  137


Martina Nakić 
Politika budućih smjernica središnjih banaka                                                                                              153


Dražen Novaković i Domagoj Sajter 
Komparativna analiza mirovinskih fondova u Hrvatskoj i Europi                                                                   169


Bojana Olgić Draženović 
Oporezivanje financijskog sektora u zemljama Europske unije                                                                     185


Bojana Olgić Draženović, Doris Živić i Monika Vuković
Bankovna unija- mjera očuvanja fiskalne održivosti EU-a                                                                            199


Sandra Pepur, Ljiljana Vidučić i Mija Vuković
Obilježja poduzeća kao odrednice financijske strukture – analiza malih i srednjih poduzeća                            213


Anita Radman Peša, Marko Lukavac i Zdenko Prohaska
Važnost internih i eksternih mehanizama korporativnog upravljanja za društveno odgovorno i održivo poslovanje banaka                                                                                                                                                227


Marko Primorac i Anja Galić
Fiskalni rizici i financijsko poslovanje željezničkih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske                           253


Hrvoje Šimović i Antonia Batur
Fiskalna održivost i održivost javnog duga u Hrvatskoj                                                                               271


Nika Šimurina i Matej Bule
Komparativna analiza učinaka fiskalnog pravila na fiskalnu disciplinu zemalja članica EU-10                          289


Josip Visković i Mila Katavić
Determinante kreditnog rejtinga zemalja Europske unije                                                                           305


Luka Vladović, Vesna Vela i Marija Šimić Šarić
Promjene na neformalnom tržištu rizičnog kapitala u Europi                                                                      323


Ivana Vukava i Ana Rimac Smiljanić
Financijska pismenost studenata u Republici Hrvatskoj                                                                             339
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.