Javna nabava


  • Registar sklopljenih ugovora 2016
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Ekonomskog fakulteta u Rijeci - izmjene 2017
  • Poziv za dostavu ponudeOdluka o dopuni plana nabave Fakulteta za 2016. god.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Ekonomskog fakulteta u Rijeci
  • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu
  • Plan nabave za 2016. godinu
  • Plan nabave za 2015. godinu
  • Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma u 2014. godini
  • Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma u 2013. godini
  • Izjava čelnika o nepostojanju sukoba interesaPlan nabave za 2014. godinu

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.