Stručne službe

Ured dekana

Iris Duić, mag.oec., tajnica dekana

+385 51 355 100

crta-1352821966.jpg

Tajnik fakulteta

Žarko Čop, dipl.iur.                                                                                  

+385 51 355 105crta-1352821966.jpg

Služba za ljudske resurse i opće poslove

Tatjana Pavičićmag.iur., voditeljica službe

+385 51 355 107

Diana Ježinamag.rel.publ., stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću

+385 51 355 127

David Puž, ekonom                                                                                   

+385 51 355 110

Jasmina Jardas, informacije                                                                                        
+385 51 355 111crta-1352821966.jpg

Tajništvo

Računalni centar

Željko Rački, dipl.ing., voditelj računalnog centra                                                                        

+385 51 355 108

Domagoj Vukas, informatički referent                                                                         

+385 51 355 178

Tehnička služba

Vedran Peculić, voditelj službe                                                                               
+385 51 355 110

David Puž, domar                                                                                      
+385 51 355 110

Služba za održavanje čistoće

Božana KinkelaGracijela HodakRužica Stojak

crta-1352821966.jpg

Služba za financijske i računovodstvene poslove

Vanja Tatalovićmag.oec., voditeljica službe                                                                

+385 51 355 109

Koraljka Miočićmag.oec.,stručna suradnica                                                                         

+385 51 355 170

Gabrijela Skoblar, oec., knjigovođa – blagajnik                                                                     

+385 51 355 171

crta-1352821966.jpg

Služba za studentska pitanja i studentski standard

Referada za preddiplomske i diplomske studije

Mirjana Njegovanmag.oec., voditeljica službe                                                        

+385 51 355 112

Vladimir Trninić, dipl.oec., voditelj službe za ISVU i studentska pitanja                                          

+385 51 355 113

Vesna Čučak, referentica evidencije studija                                                                

+385 51 355 172

Tino Martinić-Meštrante, referent za studentska pitanja i koordinator za studente s invaliditetom

+385 51 355 173 

Referada za poslijediplomske studije

Tamara Rašetinamag.oec.,voditeljica službe

+385 51 355 102

Dunja Dujmović, ing.traf., referentica za poslijediplomski studij

+385 51 355 181

Referada za međunarodnu suradnju

Mr. sc. Marko Donadić, stručni suradnik                                              

+385 51 355 118

Referada za cjeloživotno učenje

Danijela Ujčić, mag.oec.,stručna suradnica

+385 51 355 182

Referada za organizaciju nastave i studentski standard

Anarita Ljubičić, organizatorica nastave                                              

+385 51 355 121 crta-1352821966.jpg

Služba za potporu istraživačkom radu i odnosima s gospodarstvom

Antica Sergović, dipl. oec., voditeljica službe                                                                              

+385 51 355 116

Hrvoje Katunar, univ.spec.oec., stručni suradnik

+385 51 355 183crta-1352821966.jpg

Knjižnica

Vesna Knez, dipl. oec., voditeljica knjižnice                                                                                

+385 51 355 174

Draženka Šepić, dipl.oec., knjižničarka                                                                                     

+385 51 355 175EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.