Upisi u 1. godinu studija

crta-1352795844.jpg

ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE
Upisi u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018.

 

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u 2017./2018. akademskoj godini za kandidate starije od 24 godine

Naziv studijskog programa

Redoviti studenti

Redoviti studenti - stranci

Izvanredni studenti

Ukupno

Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije

0

0

0

0

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije

0

0

95

95

Smjer Poduzetništvo

0

0

35

35

Smjer Menadžment

0

0

15

15

Smjer Marketing

0

0

15

15

Smjer Financije i računovodstvo

0

0

15

15

Smjer Međunarodno poslovanje

0

0

15

15

* Upisne kvote za kandidate koji su do uključivo 31. siječnja 2017. godine navršili 24 godine, a srednjoškolsko obrazovanje završili su prije 2010. godine,  i za koje visoka učilišta organiziraju posebni razredbeni postupak

 

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Ivana Filipovića 4, tel.: 051/355-111 (int. 172, 173, 113 ili 112), IBAN: HR8623600001101586015www.efri.hr/upisi

 

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI ZA kandidate starije od 24 godine

Uz prijavu za upis na studij, kandidat obvezno treba priložiti slijedeće dokumente:

1.       Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika)

2.       Rodni list (izvornik)

3.       Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 

4.       Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN Ekonomskog fakulteta u Rijeci uz naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. Broj IBAN-a: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.

5.       Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na stranicama www.azoo.hr i www.aoo.hr.

 

1. UVJETI ZA UPIS

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba starija od 24 godine koja je prije 2010. godine završila srednju školu u trajanju od četiri godine, te u skladu s tim nije obvezna polagati ispite državne mature.


2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak primaju se: 7., 8. i 9. lipnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Referadi za preddiplomske i diplomske studije, soba 5. Prilikom prijave kandidat prilaže potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.

 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a obuhvaća vrednovanje uspjeha kandidata iz srednje škole. Uspjeh kandidata iz srednje škole vrednuje se prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu.

Rang lista kandidata objavit će se 12. lipnja 2017. u 12,00 sati.

 

4. UPISI

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste. Upisi će se obavljati 13. lipnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Referadi za preddiplomske i diplomske studije, soba br. 5.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo. Pravo na upis umjesto toga kandidata stječe sljedeći kandidat s rang liste u okviru utvrđene upisne kvote. Kandidat je prije upisa dužan uplatiti troškove upisnine i školarine.

 

5. OBAVIJESTI

Upute i obavijesti bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta. Povjerenstvo za upis studenata ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu utvrđena natječajem.

Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Referadi za preddiplomske i diplomske studije Fakulteta ili na mrežnim stranicama Fakulteta: www.efri.hr. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

crta-1352795844.jpg

Natječaj za upis studenata na 1. godinu diplomskog studija – 2. krug upisa


Broj slobodnih mjesta za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnih  u 2016./2017. akademskoj godini – drugi upisni krug


Redovni

Smjer

Broj slobodnih mjesta

Poslovna ekonomija - Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku (International Business)

16

Ekonomija – Gospodarstvo Europske unije

26

 

Izvanredni

Smjer

Broj slobodnih mjesta

Poslovna ekonomija – Menadžment

23

Poslovna ekonomija – Financije i bankarstvo

58

Poslovna ekonomija – Poduzetništvo – online

17

1. UVJETI UPISA
Za upis na studij mogu se prijaviti kandidati:
- sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije
- s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program).
Pristupnici prilažu dokumente navedene u Informacijama o razredbenom postupku i upisu studenata u I. godinu diplomskog studija akademske 2016./2017. godine.
Dokumenti za razredbeni postupak:
-    Rodni list
-    Domovnica i
-    Dopunska isprava o završenom studiju.
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak primat će se od 27. rujna do 3. listopada 2016. do 14.00 sati.  Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o načinu dostave.
Pristupnici prilažu dokumente navedene u Informacijama o razredbenom postupku i upisu studenata u I. godinu diplomskog studija akademske 2016./2017. godine objavljenim na www.efri.hr.

3. RAZREDBENI POSTUPAK
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno Razlikovnom programu:
- prosječna ocjena računana na tri decimalna mjesta
- ako više pristupnika ostvaruje jednak prosjek ocjena onda će se prednost dati onom pristupniku koji je postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta: Mikroekonomija i Makroekonomija.
Razredbeni prag određen je upisnom kvotom.
Rezultati razredbenog postupka postupka bit će objavljeni 4.listopada 2016. u 14.00 sati. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta www.efri.hr.


4. UPISI

Upisi nakon II. razredbenog postupka održat će 5. listopada 2016. Nakon objave rang-liste raspored
upisa po smjerovima bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta www.efri.hr.


5. DOKUMENTI ZA UPIS

- matični list (podiže se na šalteru informacija Fakulteta)
- potvrda o prebivalištu (za redovite studente koji dolaze izvan PGŽ)
- fotografija veličine 4 x 6
- uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarina (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente)Troškovi upisa na studij

clipboard01-1467267467-1469438681.jpg


crta-1352795844.jpg

RASPORED UPISA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE AKADEMSKE GODINE 2016./2017. (II. rok)

Izvanredni studij

Prozivka će se održati 26. rujan 2016. godine u 8: 00 sati u dvorani br. 10 / 4. kat.

Poslovna ekonomija  (izbor smjera) u 8:00 sati:

 • u 08:00 sati za pristupnike prema rang listi 

Nakon prozivke održat će se upis.

 

Ekonomija - izvanredni  (opći smjer, nema prozivke) – upis 26. rujna 2016.

 • od 11,00 do 12,00 sati

Redovni studij

Za studij Poslovne ekonomije

Prozivke će se održati 26. rujan 2016. u čitaonici Fakulteta (prizemlja)

 • od 12,00 do 13,00 sati

Nakon prozivke  održat će se upisi.

Za studij Ekonomije (opći smjer) i smjer Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

 • 26. rujan 2016 - upisi od 13,00 do 14,00 sati – EKONOMIJA
 • 26. rujan 2016 - upisi od 14,00 do 15,00   - MEĐUNARODNO POSLOVANJE NA ENGLESKOM JEZIKU


Dokumenti za upis

 • Matični list (podiže se na šalteru informacija)
 • Potvrdu o prebivalištu (za redovne studente izvan PGŽ)
 • Jednu sliku veličine 4 x 6 cm
 • Uplatnicu kojom se potvrđuje uplata troškova upisa(za redovne i izvanredne studente) i školarine ( za redovne studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente)

Kandidati na upis moraju doći osobno.


PODATCI ZA UPLATU:

IBAN: HR8623600001101586015

Poziv na broj:

 • oib  pristupnika; svrha: upisnina (uplaćuju svi)
 • oib  pristupnika; svrha: školarina

clipboard01-1467273125.jpg


crta-1352795844.jpg


Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017.


upisi.jpg

Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video materijalima i informacijama o studijskim programima koji se

izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici http://smotra.uniri.hr

Na mrežnim stranicama www.postani-student.hr dostupne su informacije o svim studijskim programima i uvjetima upisa na studijske programe.


NATJEČAJEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.