Upisi u više godine studija

RASPORED UPISA ZA STUDENTE KOJI PONOVNO UPISUJU PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I STUDENTE KOJI UPISUJU VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA 


PRVA GODINA – PONOVLJENI UPIS

Upisi će se održati u petak, 20. siječnja 2017. godine od 11:00 do 14:00 sati  STUDENTI PREDDIPLOMSKOG STUDIJA, LJETNI SEMESTAR UPISUJU SAMO UKOLIKO PONOVNO UPISUJU PREDMETE PRVE GODINE U RADNO VRIJEME REFERADE (predmete koji su upisani, ali nisu položeni tijekom akademske godine).


crta-1352795844.jpg


DRUGA GODINA 

Za studente koji ponavljaju 2. i 4. semestar upisi će se održati u ponedjeljak, 23. siječnja 2017. godine od 11:00 do 14:00 sati i od 15:00 do 17:00 sati. 

Za studente koji upisuju 4. semestar prvi puta, upisi će se održati u utorak, 24. siječnja 2017. godine: 

 • Za prezimena koja počinju slovima A-LJ od 08:00 do 10:00 sati,
 • Za prezimena koja počinju slovima M-Ž od 11:00 do 14:00 sati.

crta-1352795844.jpg

TREĆA GODINA

Za studente koji ponavljaju 6. semestar upisi će se održati u srijedu, 25. siječnja 2017. godine od 08:00 do 10:00 sati

Za studente koji upisuju 6. semestar prvi puta, upisi će se održati u srijedu, 25. siječnja 2017. godine za prezimena koja počinju slovima A-LJ od 11:00 do 14:00 sati. 

Za studente koji upisuju 6. semestar prvi puta, upisi će se održati u četvrtak, 26. siječnja 2017. godine za prezimena koja počinju slovima M-Ž od 11:00 do 14:00 sati.

crta-1352795844.jpg

MALI VODIČ KROZ UPISE


 • Studenti koji su akademske godine 2016./2017. upisali prvu godinu prvi put (preddiplomski i diplomski studij) ne moraju upisivati ljetni semestar jer su to već učinili. 
 • Obzirom da na studomatu možete upisati najviše 30 ects-a, za prekoračenje  se javite u Evidenciju studija
 • Studentima završnih godina (preddiplomskog i diplomskog studija) koji upisuju dodatno opterećenje, bit će odobreno ukoliko im se zatvara ects konstrukcija (ukoliko upisom dodatnog opterećenja upisuju sve predmete uključujući Završni/Diplomski rad). Na godišnjoj razini moguće je upisati najviše 76 ects bodova.  
 • Ponavljačima se smatraju studenti koji nisu položili već upisane predmete ranije godine (prije 2016./2017.).
 • Studenti koji nisu u mogućnosti doći osobno na upis prema rasporedu, može to za njih učiniti i netko drugi ili  nam se mogu javiti e-mailom pa ćemo im upis obaviti na taj način.
 • Poslijepodnevni termin rada referade ponedjeljkom od 15.00 do 17.00 sati namijenjen je izvanrednim studentima.
 • Za upis je potrebno: obaviti upis preko studomata i potvrditi u referadi (nema popunjavanja obrazaca).
 • Studenti koji nisu podmirili obvezu plaćanja na vrijeme, molimo da to učine jer neće moći upisati ljetni semestar.
 • Opcija „upis godine“ bit će aktivna na studomatu dana 20. siječnja 2017. godine.
 • Važno za izvanredne studente: samo izvanredni studenti koji nemaju šest i više mjeseci radnog staža u kontinuitetu, nemaju uvjet za upis kolegija stručna praksa kao izbornog kolegija. Molimo studente da se pridržavaju ovog pravila. 
 • Studenti su obvezni pridržavati se predviđenog rasporeda upisa.
 • Studenti sve upite mogu slati mailom i to na: njegovan@efri.hr vladimir.trninic@efri.hr  vesna.cucak@efri.hr  tmartini@efri.hr
 crta-1352795844.jpg


PODATCI ZA UPLATU: Samo za studente koji na upisu akademske godine nisu podmirili obvezu plaćanja.

 • Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka
 • IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb
 • Poziv na broj – OIB studenta


crta-1352795844.jpg

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.