Članovi

Članovi

Doc. dr. sc. ANA BOBINAC - voditeljica
magistrirala je 2005. godine u području ekonomike zdravstva na Erasmus School for Health Policy and Management (Erasmus University Rotterdam) gdje se 2006. godine zaposlila u svojstvu doktorskog studenta. Doktorirala je na Sveučilištu Erasmus 2012. godine u području farmakoekonomike disertacijom pod nazivom „Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija: uvidi u mjerenje i vrednovanje koristi". Radila je na brojnim znanstvenim projektima, primijenjenim i metodološkim, u domeni ekonomskih evaluacija zdravstvenih tehnologija, analiza kvalitete i učinkovitosti u zdravstvu te unapređenja sustava odlučivanja i upravljanja u zdravstvu. Nizozemsko istraživačko vijeće 2013. godine dodijelio je Ani Bobinac prestižan trogodišnji VENI Talent Programm grant, a Nizozemsko društvo za Health Technology Assessment (NVTAG) dodijelilo joj 2010. godine nagrada za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika u području procjene zdravstvenih tehnologija u Nizozemskoj (HTA). Hrvatska zaklada za znanost dodijelila je docentici Bobinac 2020. petogodišnji Uspostavni projekt, pružajući tako potporu novoj istraživačkoj skupini u području ekonomike zdravstva. Ana je radila i na mnogim komercijalnim projektima s farmaceutskom industrijom u provođenju farmakoekonomskih analiza utjecaja na proračun i analiza troškovne-učinkovitosti lijekova, medicinskih proizvoda i javnozdravstvenih intervencija. Kao savjetnica surađivala je sa Svjetskom bankom na analizi nacionalne politike lijekova i analizi pristupa zdravstvenoj skrbi u Hrvatskoj. Sudjelovala je u provođenju dva projekta financirana od strane Europskog socijalnog projekta, u svojstvu voditelja projekta i znanstvenog savjetnika. Nakon gotovo 11 godina rada na Erasmus School for Health Policy and Management, Ana se 2018. godine pridružila Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je inicirala osnivanje Centra za ekonomiku zdravstva i farmakoekonomiku (CHEP). Program rada Centra uključuje upotrebu ekonomskih evaluacija u svim sektorima i za potrebe različitih dionika, znanstveni rad koji uključuje unapređenje alata zdravstvene politike, analizu (troškovne-)učinkovitosti u zdravstvu, mjerenje i vrednovanje ishoda liječenja, procjenu kvalitete zdravstvene skrbi te edukaciju koja uključuje stručne radionice i izvođenje poslijediplomskog specijalističkog studija „Ekonomika zdravstva - MBA" u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, a u čijem osnivanju doc. Bobinac sudjeluje kao voditeljica. 
 
 

Doc. dr. sc. DAVOR MANCE 

diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu u Trieru, SR Njemačka 2004. godine, stekao titulu Master of Arts na Sveučilištu Sussex 2006. godine i doktorat Ekonomskog fakulteta u Rijeci 2015. godine. Od listopada 2007. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Trenutno predaje: Metodologiju istraživanja, Upravljanje troškovima i Vrednovanje poduzeća na Ekonomskom fakultetu i Ekonomiku javnog sektora na Pravnom fakultetu u Rijeci. Njegov istraživački interes je usmjeren na dizajn institucionalnih mehanizama te organizacije i upravljanja javnim dobrima, uključujući farmakoekonomiku.
 

Izv prof. dr. sc. NIKOLINA DUKIĆ SAMARŽIJA

doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2014. godine disertacijom naslova „Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zaštite". Njezin znanstveni  rad, kroz različite znanstvene projekte, obuhvaćao je korištenje metoda izrečenih preferencija za unaprjeđenje javno-zdravstvenih programa kao i problematiku efikasnog upravljanja u sustavu javnog zdravstva. U svojem istraživačkom radu Nikolina je ostvarila uspješnu suradnju s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te s Kliničkim bolničkim centrom u Rijeci. Stečena znanja, kroz dugogodišnje educiranje i istraživanje u području ekonomke zdravstva, prenosi putem kolegija i mentorstava na  Poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

 

Prof. dr. sc. NEDA VITEZIĆ
redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za discipline Revizija, Analiza poslovanja poduzeća, Kontroling. Analiza poslovanja javnog sektora. Predaje na svim razinama od prediplomskog do doktorskog studija (studiji poslovne ekonomije i združeni doktorski studij Upravljanje i ekonomika javnog sektora ). Usavršavala se je u USA, Engleskoj, Austriji i Mađarskoj. Gostujući je profesor u USA, Engleskoj, Sloveniji i Crnoj Gori.  Objavila je više knjiga i monografija i preko 130 znanstvenih članaka u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima. Bila je voditelj više znanstvenih projekata  koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, voditelj međunarodnog projekata, te voditelj znanstveno istraživačkog projekta kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost s naslovom Model mjerenja efikasnosti  javnozdravstvenih usluga,  suradnik na znanstveno istraživačkom projektu  u području farmakoekonomike  čiji je nositelj Medicinski fakultet Rijeka.  Rezultati tih projekata su objavljeni radovi u znanstvenim časopisima,pozvana predavanja i sudjelovanja na međunarodnim  konferencijama iz područja javnog zdravstva i farmakoekonomike. Problematikom javnog sektora počela se ja baviti prije 20 godina te je kreirala i predmet Analiza poslovanja javnog sektora na poslijediplomskom studiju Javna administracija, a na doktorskom studiju iz javne uprave  nositelj je predmeta Analiza društveno odgovornog poslovanja u javnom sektoru.  U dva navrata boravila je USA –Cleveland  i educirala se je za javni sektor  na Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs. Već preko 12 godina vodi poslijediplomski specijalistički studij Kontroling,  bila je čelnik katedre za ekonomiku poduzeća u tri mandata, član raznih povjerenstava i udruženja, dobitnik više nagrada za znanstveni rad, međunarodni i domaći recenzent, član uredničkog odbora časopisa Public Administration review. Obnašala je razne funkcije od prorektora, prodekana, pročelnika, rukovoditelja.

PUBLIKACIJE I PROJEKTI

 


 


Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se