Baze podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu – Portal Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Kad dođete na početnu stranicu Portala, morate kliknuti na Proxy u gornjem desnom uglu ekrana, ali prije toga trebate dobiti korisničko ime i zaporku, odnosno elektronički identitet.
 


Sve dodatne informacije o bazama podataka, probnim pristupima bazama i dr. možete naći na mrežnoj stranici portala.
Pri pretraživanju pomoći će vam priručnik  Online baze podataka - priručnik za pretraživanje  
Baze podataka dostupne na Sveučilištu u Rijeci  pretražite  OVDJE

 
VRSTE BAZA PODATAKA:

•Baze cjelovitih tekstova – sadrže cjelovite tekstove radova.
•Bibliografske baze - sadrže podatke o radovima objavljenim u različitim publikacijama. Važne su za stjecanje uvida u određeno znanstveno područje. Ne sadrže cjelovite tekstove radova.
•Citatne baze - sadrže podatke o citiranosti radova objavljenih u različitim publikacijama. Koriste se za stjecanje uvida u određeno znanstveno područje i za praćenje odjeka određenog rada ili autora unutar znanstvenog područja. Ne sadrže cjelovite tekstove radova.


PRISTUP  BAZAMA IZVAN LOKACIJA MATIČNE USTANOVE - uputa za spajanje pute Shibboletha
 
EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters
 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

 
SCOPUS
http://baze.nsk.hr/baza/scopus/

 
JSTOR
http://baze.nsk.hr/udaljeni-pristup-shibboleth-jstor-iop/

  
 
 
 
SUMMON  -  platforma objedinjenog pretraživanja e-izvoraZa hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu pretplaćena je platforma objedinjenog pretraživanja e-izvora, discovery servis Summon koji će zamijeniti dosadašnju platformu EBSCO Discovery Service (EDS).Korištenjem jednog polja za pretraživanje putem discovery servisa Summon moguća je objedinjena pretraga svih dostupnih pretplaćenih e-izvora u nacionalnoj licenci, e-izvora dostupnih na pojedinim hrvatskim sveučilištima, e-izvora u otvorenom pristupu. U tijeku je omogućavanje pretraživanja skupnog digitalnog repozitorija Dabar. Korištenje je moguće izravno s računala u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te udaljeno, upisom AAI@EduHr elektroničkog identiteta.Pristup discovery servisu Summon moguć je na stranici Sveučilišne knjižnice Rijeka, te putem poveznice.
 
 
 


Cambridge Journals Online je portal znanstvenih časopisa koji sadrži znanstveno-istraživačke članke iz više od 270 naslova časopisa nakladnika Cambridge University Press
 
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca

 

 

 
Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje. 
 

 

 


DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu. 
Baza trenutno uključuje 2000 časopisa. 
 
  
 
EconLit with Full Text  je baza podataka koja sadrži bibliografske podatke svih radova indeksiranih u EconLitu (The American Economic Association’s electronic bibliography): članke iz časopisa, knjige, sažetke, disertacije i radne materijale iz područja ekonomije i srodnih područja. U bazi je dostupno više od 600 časopisa s cjelovitim tekstovima, uključujući časopise udruženja American Economic Association (AEA).
  

 

 
Emerald eJournals Premier je multidisciplinarna baza koja uključuje preko 130,000 recenziranih članaka i međunarodnih istraživanja u više od 290 časopisa te objedinjuje svoje zbirke Management eJournals i Specialist eJournals Collections.
Zbirka pokriva područje ekonomije, menadžmenta i knjižničarstva, kao i značajan broj časopisa iz područja tehničkih znanosti.
 
Popis časopis
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca 

 
 
 
 
 
 
ERIC je vrlo popularna baza u SAD-u, a namijenjena je istraživačima, nastavanicima, političarima, knjižničarima, novinarima, studentima, ali i roditeljima. ERIC baza kombinira informacije iz dvaju tiskanih izvora: Resources in Education (RIE)  Current Index to Journals in Education (CIJE).  Baza ERIC sadrži 1 300 000 zapisa, a svake se godine dodaje otprilike 31 000 novih. U ovu je bazu uključeno i više od 2000 naslova časopisa.
 
 
 
 

 
 
 
Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata,...                                                                                                                                                     
 
 
 


 
 


DART - Europe E-theses portal omogućuje pregled preko 586.000 doktorskih disertacija u otvorenom pristupu sa 575 sveučilišta iz 28 europskih zemalja. Vrsta baze: repozitorij. Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti . Pravo pristupa: otvoreni pristup.
 
 
 
 
 

 
 


JSTOR
nudi niz tematskih kolekcija  koje pokrivaju područje ekonomije, manadžmenta,  organizacije, financija, marketinga, te rada i zapošljavanja. Radovi u pretplati su dostupni u cjelovitom tekstu. Omogućen pristup zbirkama Arts and Sciences I - VIII i Health & General Sciences
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstovA. Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Rijeci
 
 
 
 
MathSciNet (Mathematical Review) je bibliografska baza Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society) koja pokriva znanstveno područje matematike od 1940. godine. Baza omogućuje pristup indeksiranim publikacijama, sažecima i bibliografskim podacima iz znanstvene literature o matematici (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama).
Vrsta baze: Bibliografska baza
Pristup: Nacionalna licenca 

 
 

 
 
OpenDOAR je projekt koji donosi popis repozitorija izgrađenih na principu otvorenog pristupa. Popise je moguće pregledavati po zemlji, sadržaju i vrsti publikacija, području znanosti. Korisno za otkrivanje besplatno dostupnih znanstvenih i stručnih radova. 

 
 

 
 
 
OpenThesis je repozitorij koji omogućava besplatan pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama.
Vrsta baze: Repozitorij
Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti 
Pravo pristupa:  otvoreni pristup
 
 
 
 

je trenutno najveća multidisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima radova, obuhvaća sva područja znanosti uključuje zbirke časopisa, e-knjige, disertacije, audiovizualne sadržaje i drugo.

ProQuest bazi je moguće pristupiti na dva načina:
1.       Na računalima koja su spojena na mrežu Fakulteta dovoljno je pristupiti web stranici https://www.proquest.com/
2.       Za udaljeni pristup potrebno je koristiti AAI identitet  - UPUTE

 

 
 

Research in Economic Papers
je zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije. 
Drugim riječima, ovdje ćete pronaći podatke i pristup do mnoštva članaka, software-a, radnih materijala, poglavlja, knjiga, podataka o autorima...veliki dio u CJELOVITOM tekstu i BESPLATNO !
 
 
 

 
 
 

 
SpringerLink je informacijski servis izdavača Springer Verlaga koji nudi pristup online informacijama iz znanstvenih, medicinskih i tehničkih knjiga i časopisa. Uključuje elektronička i tiskana izdanja Springera, te nekih manjih izdavača (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser). Ukupno je dostupno preko 500 časopisa.


 


ScienceDirect
je najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Science Direct je dio Elseviera i nudi preko 2500 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 10000 knjiga.

 
 
 

 
 

Taylor & Francis Subject Collections je zbirka znanstvenih časopisa koja sadrži 2,300 naslova iz 23 tematska područja u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.
Dostupan je sadržaj od 1997. do danas.
 
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca

 
 


 
HRČAK je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. U Hrčku se nalazi i Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu. 
 
HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA – CROSBI (CROatian Scientific Bibliography) pohranjuje znanstvene radove od 1997. godine. Osnovna ideja projekta CROSBI je da se na jednom mjestu pohrane informacije o cjelovitoj znanstvenoj znanstvenoj publicistici RH. Bibliografija omogućuje uvid u radove koji su nastali kao rezultat programa i projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije. 
 Radovi se mogu pretraživati prema broju programa/teme ili projekta, znanstvenom području istraživanja i ustanovi.  

 Prva hrvatska online enciklopedija
- odnedavno je javnosti dostupan vrlo vrijedan online referentni izvor s besplatnim pristupom. Radi se o prvoj velikoj hrvatskoj općoj i nacionalnoj online enciklopediji koja se ponajprije zasniva na tiskanom izdanju Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga.  

 
CITATNE BAZE
 
 
 
 
 
 
Scopus je bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira časopise, serije knjiga, trade časopise i zbornike radova s konferencija iz svih područja znanosti. Uključuje izvore iz cijeloga svijeta, a indeksirano je i preko 130 hrvatskih tekućih časopisa. Podaci o citiranosti dostupni su od 1996. godine nadalje. Scopus sadrži preko 40 milijuna zapisa (čak 70% zapisa ima sažetak), a pokriva i milijune kvalitetnih web stranica i patenata.Web of Science Core Collection (WoSCC) jedna je od baza podataka dostupna preko Web of Science platforme. Riječ je o bibliografskoj i citatnoj bazi koja obuhvaća sva područja znanosti te objedinjuje tri  citatna indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1955-present, Social Sciences Citation Index (SSCI) –1955-present, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present.


Journal Citation Reports (WoS)
pruža citatne podatke te podatke o IF (Impact Factor, faktor odjeka) pojedinih časopisa, obuhvaća preko 7.600 časopisa iz područja biomedicine, prirodnih i tehničkih znanosti (JCR Science Edition) i društvenih znanosti (JCR Social Sceinces Edition).


  

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se