Objava poziva za dostavu projektnih prijedloga

Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 i potrebe usklađivanja poziva svih sastavnica u svrhu objedinjavanja prijave Sveučilišta rok za prijavu istraživačkih prijedloga prolongiran je za 11.5.2020.


 
DOKUMENTACIJA:

Poziv za dostavu projektnih prijedloga 
Obrazac - istraživači
Obrazac - prijava projekta 
Izjava o izvornosti istraživanja

 
l.
Ovim se pozivom pokreće treći natječajni ciklus postupka vrednovanja i izbora znanstvenih projekata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: EFRI).

Općim ciljem znanstvenih projekata utvrđuje se provođenje onih znanstvenih istraživanja kojima se realiziraju ciljevi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020., dok se posebni ciljevi odnose na realizaciju ciljeva znanstvenih istraživanja EFRI, posebice s obzirom na specifično znanstveno područje, širenje znanstvenog horizonta, te stjecanje iskustva mlađih istraživača u znanstveno-istraživačkom radu.

Teme projekata trebaju biti relevantne, aktualne i inovativne, usmjerene ka novim spoznajama teorijske i aplikativne naravi iz područja ekonomije i poslovne ekonomije.

ll.
Financiranje trećeg natječajnog ciklusa planirano je za 10 projekata u iznosu od 200.000,00 kn godišnje. Okvirni iznos za financiranje pojedinačnog projekta određuje se u maksimalnom godišnjem iznosu od 20.000,00 kn, tj. ukupnom iznosu od 40.000,00 kn tijekom čitavog razdoblje trajanja projekta.
Trajanje projekta utvrđuje se na dvije godine.

Sredstva dodijeljena znanstvenom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke osnove istraživanja te za provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata (terenski znanstveni rad i anketiranje, publiciranje radova, računalna oprema, nabavka software-a, troškovi lektoriranja, troškovi prevođenja, sudjelovanje na kongresima, seminarima, radionicama i konferencijama – kotizacija, smještaj i dnevnice, nabavka knjiga, časopisa i statistike, nabavke bibliografskih baza te baza podataka, troškovi članarina, organiziranje okruglih stolova i radionica, mobilnost istraživača).

III.
lstraživački tim mogu sačinjavati zaposlenici EFRI (osnovni tim) i vanjski članovi tima. Minimalan broj članova istraživačkog tima je tri (3).
Član tima - zaposlenik EFRI-a, može biti svaka osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, suradničkom zvanju te predavač. Članovi istraživačkog tima mogu biti i studenti poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija EFRI-a.

Vanjski član istraživačkog tima može biti osoba koja je u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju, a zaposlena na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili u drugoj znanstvenoj organizaciji u zemlji ili u inozemstvu. Član istraživačkog tima može biti i istraživač  iz prakse iz zemlje ili inozemstva sa stečenim zvanjem doktora znanosti.

Voditelj projekta je član istraživačkog tima, stalni zaposlenik EFRI-a, te posjeduje minimalno znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

IV.
Rezultati istraživanja trebaju biti dostupni javnosti, preko mrežnih stranica Sveučilišta u Rijeci i EFRI. O sadržaju i rezultatima projekta, javnost se upoznaje putem prezentacije nakon potpisivanja ugovora o financiranju projekata i po isteku razdoblja trajanja projekta.
Rezultatima istraživanja smatraju se: objavljeni znanstveni radovi, napredovanje suradnika (obrane doktorskih radova istraživača na projektu i to iz područja projektnog prijedloga), te mobilnost istraživača vezana uz projekt.
Voditelj Projekta obvezuje se, do isteka roka trajanja projekta uvećanom za 6 mjeseci, samostalno ili u koautorstvu, za svaku godinu trajanja projekta objaviti minimalno jedan znanstveni rad u relevantnom znanstvenom časopisu koji je indeksiran u bibliografskim bazama Scopus, ESCI, SCI, SSCI ili CC, a koji će sadržavati rezultate istraživanja Projekta.

Voditelj Projekta se obvezuje voditi računa o tome da svaki član istraživačkog tima, do isteka roka trajanja projekta uvećanog za 6 mjeseci, samostalno ili u koautorstvu, objavi minimalno jedan znanstveni rad u znanstvenoj publikaciji, a koji će sadržavati rezultate istraživanja Projekta.

V.
Prijava projekta podnosi se na Obrascu prijave koji je objavljen na internim mrežnim stranicama EFRI. Prijava se podnosi elektroničkim putem na e-mail adresu Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci: projekti.efri@uniri.hr .
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose na hrvatskom ili engleskom jeziku.

VI.
Rektor Sveučilišta u Rijeci, imenovati će Povjerenstvo za vrednovanje i praćenje realizacije znanstvenih projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
U prvom krugu članovi Povjerenstva samostalno recenziraju prijave projekata temeljem definiranih kriterija vrednovanja. Potom Povjerenstvo na sastanku kroz panel raspravu evaluira prijedloge projekata. Temeljem zaključaka proizašlih iz rasprave predsjednik Povjerenstva formulira zajednički stav i mišljenje, te sastavlja rang listu projekata koja se Rektoru predlaže za financiranje.
0dluku o prihvaćanju i financiranju znanstvenog projekta donosi Rektor.
Prilikom vrednovanja prijava Povjerenstvo Sveučilišta rukovoditi će se ovim kriterijima: znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja (ponder 45), uključenje u znanstvena istraživanja doktorskih studenata (ponder 45) i kvaliteta voditelja projekta i projektnog tima (ponder 10).
Tijekom istraživačkog ciklusa za tumačenje eventualnih nejasnoća zadužen je koordinator za znanstvene projekte Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

VII.
Obveza je voditelja projekta  podnijeti završno izvješće o istraživanju i radu na projektu. Objavljeni znanstveni rad istraživača u osnovi je temeljni dokaz rada i sudjelovanja na projektu. Kod mlađih istraživača voditelj posebno ocjenjuje u kojoj su mjeri istraživali u području koje im je prilikom prijave projekta definirano kao njihovo područje istraživanja.
U slučaju neispunjavanja obveza predviđenih planom istraživanja (izostanak objave znanstvenih radova s rezultatima istraživanja) istraživač neće moći navoditi sudjelovanje na predmetnom projektu u listi svojih referenci.

VIII.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren mjesec dana od dana objavljivanja na web stranici EFRI-a.Rok za prijavu projektnih prijedloga je 11. svibanj 2020. godine. 
Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se