Studentski zbor EFRI

Studentski zbor EFRI

 Studentski izbori EFRI 2022 
Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
 
 
Konačne liste kandidata dostupne su OVDJE
 
Studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci održat će se u kontinuiranom trajanju od petka 17. lipnja 2022. godine od 08:00 do utorka 21. lipnja u 20:00 sati, neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje.


Putem mrežne stranice bit će omogućen pristup aplikaciji za elektroničko glasovanje u vrijeme provođenja izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci sukladno Pravilniku o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 


Kandidature se mogu predati zaključno s 2. lipnjem 2022. isključivo slanjem potrebne dokumentacije i to za kandidaturu za Studentski zbor EFRI putem elektroničke pošte izbori.efri@sz.uniri.hr te za kandidaturu za Studentski zbor UNIRI izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr
 
Sve informacije o izborima i  dokumentaciji potrebnoj za prijavu potražite na mrežnim stranicama UNIRI
 

 
 
EKONOMIJADA & MENADŽERIJADA 2022. - BUDVA
 
Dragi studenti,

Krenule su prijave za EKONOMIJADU & MENADŽERIJADA 2022. koja će se ove godine održavati u Budvi 12.-16. svibnja u Vilama Hotela Park (3*).

Ekonomijada je najveće sportsko-edukativno okupljanje i natjecanje studenata ekonomskih fakulteta iz Hrvatske i susjednih zemalja.
Cilj projekta je razmjena studentskih iskustava i znanja, uspostava boljih i kvalitetnijih odnosa sa studentima ostalih fakulteta, kroz SPORT, UČENJE I ZABAVU.

Ove godine preko 20 fakulteta natjecati će se za titulu najboljeg u različitim sportskim i edukativnim disciplinama.

Prvi krug prijava je za aktivne sudionike (SAMO studenti EFRI-a) i traje danas, od 12:00h do 23:59h, a tražimo one (M/Ž) koji će biti naši predstavnici na sportskim natjecanjima i natjecanjima u znanju:
malom nogometu
košarci
odbojci
kvizu znanja
PRIJAVNI OBRAZAC ZA AKTIVNE SUDIONIKE EKONOMIJADE: https://forms.office.com/r/F7PvP603FL
*Selekciju najboljih vrše članovi SZ EFRI i EFRI Sporta.

Prijava za PASIVNE SUDIONIKE kreće 23. ožujka u 12:00h (do popunjenja kapaciteta autobusa)!

Više INFORMACIJA pronađite na linku: https://www.facebook.com/1457065114544012/posts/3034155786834929/?d=n

Sretno svima! Vidimo se u Budvi!
 
 

 
 Studentski pravobranitelj - otvoren natječaj 
 
Studentski zbor EFRI raspisao je Natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja.
Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
- da su upisani na Ekonomski fakultet u Rijeci,
- da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova,
- da nisu smijenjeni studenti u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora Ekonomskog
fakulteta u Rijeci odlukom Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih
Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci, povrede ugleda dužnosti
koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske,
pod zakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u
Rijeci.
 
Rok za prijavu je 10. veljače 2022. godine. 
 
 Cijeli tekst Natječaja možete pronaći OVDJE
 
 

 
Dekanove nagrade - otvoren prijave

Pozivaju se studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci da dostave prijavu za Dekanovu nagradu za sport, Dekanovu nagradu za volontiranje i Dekanovu nagradu za aktivizam za 2020. /2021. akademsku godinu. Prijave i dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (efristudentskizbor@gmail.com). Prijave treba dostaviti najkasnije do srijede 7. prosinca 2021. godine u 12 sati. Nagrade uručuje dekan na sjednici Fakultetskog vijeća 20. prosinca 2021. godine. 
 
NATJEČAJ
 

 
 U Rijeci, 25 studenog 2021. godine 
 
 

 
U Rijeci, 16. studenog 2021. godine
 


 
U Rijeci, 03. studenog 2021. godine 
 
Konačna lista kandidata za Dopunske studentske izbore 2021.
 

 
U Rijeci, 11. listopada 2021. godine 
 
Dopunski studentski izbori 2021
 
Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci raspisuje dopunske studentske izbore za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022.

DOPUNSKI STUDENTSKI IZBORI ODRŽAT ĆE SE 15. studenog 2021. GODINE OD 08:00 SATI DO 20:00 SATI

  • Pravilnik o izborima preuzmite ovdje.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika ovdje.
  • Odluka Dekana o raspisivanju izbora i održavanju glasovanja ovdje
 

 
U Rijeci, 13. prosinca 2020. godine

Za studentskog pravobranitelja izabran je Edi Golik. Mandat će mu započeti 14.12.2020. te će trajati do 14.12.2021.
Za upite novoizabranom studentskom pravobranitelju možete se obratiti na e-mail adresu  pravobranitelj.efri@sz.uniri.hr


U Rijeci, 30. studenog 2020. godine 


Temeljem Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i članka 25. Statuta Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci donesenog na 76. sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci održanoj 24. veljače 2010. godine Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci raspisuje: 

 

2. krug NATJEČAJA

za izbor Studentskog pravobranitelja Ekonomskog fakulteta u Rijeci

 

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-  da su upisani na Ekonomski fakultet u Rijeci,

-  da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova, 

-  da nisu smijenjeni studenti u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci odlukom Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, pod zakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

 

II.

 

Studentski pravobranitelj: 

-  prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima fakulteta; 

-  savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

-  može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;  - brine se za zakonitost rada Studentskoga zbora i zakonitu provedbu studentskih izbora; 

-  obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Fakulteta. 

 

III.

 

Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana. Studentski pravobranitelj može biti opozvan ukoliko to zatraži najmanje 10% svih studenata Fakulteta ili najmanje 1/3 svih članova Studentskoga zbora na temelju razloga iz članka 22. Statuta Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Za opoziv je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Studentskoga zbora. 

Studentski pravobranitelj može biti opozvan i na osobni zahtjev.

 

IV.

 

Studentski pravobranitelj prisustvuje sjednicama Studentskoga zbora bez prava glasa. 

Studentski pravobranitelj obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski zbor, a najmanje svaka tri mjeseca. 

 

V.

 

 Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti: 

-    životopis 

-    potvrdu o statusu studenta

-    potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija  - motivacijsko pismo

 

VI.

 

Prijave na natječaj podnose se do 8. prosinca 2020 . godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se: 

-    na adresu Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000

Rijeka (s naznakom- Natječaj za studentskog pravobranitelja Ekonomskog fakulteta), 

-    na porti Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 

-    u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na email

jlovro2@gmail.com ili efristudentskizbor@gmail.com

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će poslani svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka i objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama fakulteta. 

 

U Rijeci, 30. studenoga 2020.

 

 

Predsjednik Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

 Lovro Janeš

 

 
 
 
U Rijeci 23. studeni 2020. godine  

 

POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA DEKANOVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

 

Pozivaju se studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci da dostave prijave za Dekanovu nagradu za sport, Dekanovu nagradu za volontiranje i Dekanovu nagradu za aktivizam za 2019./2020. akademsku godinu. Kriteriji se nalaze u daljnjem tekstu:

 

Kriteriji za Dekanovu nagradu za sport u 2019./2020. akademskoj godini:  

•      ostvarenih najmanje 30 ECTS-a u 2019./2020. ak. godini 

•      motivacijsko pismo

•      sudjelovanje i postignuća na gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima (rekreativno ili profesionalno)

•      sudjelovanje u sportskim aktivnostima koji doprinose afirmaciji Ekonomskog fakulteta  i Sveučilišta 

 

Kriteriji za Dekanovu nagradu za volontiranje u 2019./2020. akademskoj godini: 

•      ostvarenih najmanje 30 ECTS u 2019./2020. ak. godini

•      student treba imati najmanje 70 volonterskih sati u 2019./2020. akademskoj godini

(prilaže se preslika volonterske knjižice)

•      motivacijsko pismo

 

Kriteriji za Dekanovu nagradu za aktivizam u 2019./2020. akademskoj godini:

•      ostvarenih najmanje 30 ECTS u 2019./2020. ak. godini

•      preporuke profesora ili mentora 

•      CV

•      motivacijsko pismo

•      potvrde o izvannastavnim aktivnostima (rad na projektima, organizacija i sudjelovanje na konferencijama, sudjelovanje u fakultetskim tijelima, rad u udrugama na Fakultetu i izvan Fakulteta, demonstrature, studentske prakse, mobilnost (ERASMUS, CEEPUS…) ljetne škole, case study natjecanja itd.) 

 

Za svaki od uvjeta potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. 

Prijave i dokumentaciju dostaviti na e-mail Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta

Sveučilišta u Rijeci (efristudentskizbor@gmail.com). Prijave treba dostaviti najkasnije do nedjelje, 6. prosinca 2020. godine, u 23:59 h.  

Ukoliko se student prijavio za više nagrada, uzet će se u obzir prijava za onu nagradu u kojoj student ostvaruje najveći broj bodova po ocjeni komisije. Nagrade uručuje dekan na sjednici Fakultetskog vijeća 14. prosinca 2020. godine.

 


 

 
U Rijeci 30. listopada 2020. godine 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI 

STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI

 

 Temeljem Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i članka 25. Statuta Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci donesenog na 76. sjednici

Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci održanoj 24. veljače 2010. godine Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci raspisuje: 

 

NATJEČAJ

 

za izbor Studentskog pravobranitelja Ekonomskog fakulteta u Rijeci

 

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-  da su upisani na Ekonomski fakultet u Rijeci,

-  da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova, 

-  da nisu smijenjeni studenti u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci odlukom Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, pod zakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

 

II.

 

Studentski pravobranitelj: 

-  prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima fakulteta; 

-  savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

-  može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;  - brine se za zakonitost rada Studentskoga zbora i zakonitu provedbu studentskih izbora; 

-  obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Fakulteta. 

 

III.

 

Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana. Studentski pravobranitelj može biti opozvan ukoliko to zatraži najmanje 10% svih studenata Fakulteta ili najmanje 1/3 svih članova Studentskoga zbora na temelju razloga iz članka 22. Statuta Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Za opoziv je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Studentskoga zbora. 

Studentski pravobranitelj može biti opozvan i na osobni zahtjev.

 

IV.

 

Studentski pravobranitelj prisustvuje sjednicama Studentskoga zbora bez prava glasa. 

Studentski pravobranitelj obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski zbor, a najmanje svaka tri mjeseca. 

 

V.

 

 Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti: 

-    životopis 

-    potvrdu o statusu studenta

-    potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija  - motivacijsko pismo

 

VI.

 

Prijave na natječaj podnose se do 15. studenog 2020 . godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se: 

-    na adresu Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000

Rijeka (s naznakom- Natječaj za studentskog pravobranitelja Ekonomskog fakulteta), 

-    na porti Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 

-    u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na email

jlovro2@gmail.com ili efristudentskizbor@gmail.com

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će poslani svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka i objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama fakulteta. 

 

U Rijeci, 30. listopada 2020.

 

 

Predsjednik Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

 

 

Lovro Janeš

 
 

 
 
U Rijeci, 25. rujna 2020. godine
 
Konačna lista izabranih predstavnika studenata u Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini
 
KONAČNA LISTA
 

U Rijeci 13. srpnja 2020. godine
 
Odgođeni su studentski izbori, koji su trebali biti održani 15. srpnja 2020. godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID 19. 
 
Novi datum izbora bit će objavljen najkasnije 31. kolovoza 2020. godine. 
 


 
 U Rijeci, 06. srpnja 2020. godine
 
 

U Rijeci, 15. lipnja 2020. godine 
 
Studentski izbori 2020
 
Sveučilište u Rijeci raspisuje studentske izbore za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini za mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. i 2021./2022.

STUDENTSKI IZBORI ODRŽAT ĆE SE 15. srpnja 2020. GODINE OD 08:00 SATI DO 20:00 SATI

  • Pravilnik o izborima preuzmite ovdje.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika ovdje.
  • Odluka Rektorice o raspisivanju izbora i održavanju glasovanja ovdje
 
 
KANDIDATURE NA RAZINI SASTAVNICI 
Kandidatura sa svim svojim dijelovima podnosi se u izvorniku i dvije preslike i dostavlja urudžbenom uredu sastavnice (urudžbirati n/r predsjednika izbornog povjerenstva sastavnice) ili šalje preporučenom poštom (prioritetno) na adresu sastavnice (uz napomenu n/r predsjednika izbornog povjerenstva sastavnice).

Rok za podnošenje kandidature je 30. lipanj 2020.
 
KANDIDATURE NA RAZINI SVEUČILIŠTA
Kandidatura sa svim svojim dijelovima podnosi se u izvorniku i dvije preslike i dostavlja urudžbenom uredu Rektorata Sveučilišta u Rijeci (urudžbirati n/r predsjednice Izbornog povjerenstva Sveučilišta) ili šalje preporučenom poštom (prioritetno) na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka (uz napomenu n/r predsjednice Izbornog povjerenstva Sveučilišta).
Rok za podnošenje kandidature je 30. lipanj 2020. 

 
Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci predstavničko je tijelo studenata koje, sukladno izglasanom i donesenom Statutu, zastupa interese i prava svojih kolega, prije svega pred Fakultetskim vijećem, a predsjednik Studentskog zbora također zastupa iste interese u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci.


Plan i program djelovanja  Studentskog zbora temelji se na pravovremenom informiranju studenata, zaštiti osnovnih studentskih prava, organizaciji studentskih aktivnosti, kao i promicanju  aktivnosti i suradnje s drugim studentskim organizacijama i tijelima na fakultetu, poput Centra za karijere, AIESEC-a i EFRI sporta.


Studentski zbor organizira i sudjeluje u nizu projekata na fakultetu, poput FocusON konferencije, Bala Ekonomista, Ekonomistike, Brucošijade, Vodiča za brucoše, RIBROO kampa za brucoše te mnogih drugih predavanja i ostalih edukativnih sadržaja.
 
 

 
Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci objavili su rezultate natječaja fonda SIZIF za sedmi provedbeni ciklus


Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci dana 20. prosinca 2018. donijeli su Odluku o dodjeli sredstava temeljem Natječaja za financiranje znanstveno-istraživačkih djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci raspisanog od 1. ožujka 2017. godine.
 
Na natječaj su u sedmom ciklusu pristigle dvije prijave, a dodijelit će se ukupno 4.000,00 kuna.
Odluka o dodjeli sredstava dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.
 
O daljnjem postupku dodjele sredstava korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.
Čestitke svim dobitnicima uz želju za puno uspjeha u realizaciji projekata!
 
 

 
Ponavljanje izbora - odluka o  novom datumu
 
 
Na prijedlog Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci kao datum ponavljanja izbora za izbor studentskih predstavnika za Studentski zbor Sveučilišta (sveučilišna razina) određuje se srijeda, 28. studeni 2018. godine u trajanju od 8 do 20 sati. 
 
 
ODLUKA
 
LISTA KANDIDATA


 
 17. listopad 2018. godine
 
Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci raspisuje
  
Natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja Ekonomskog fakulteta u Rijeci


Studentski pravobranitelj:

- prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima fakulteta;
- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
- brine se za zakonitost rada Studentskoga zbora i zakonitu provedbu studentskih izbora;
- obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Fakulteta.


 Prijave na natječaj podnose se do 29. listopada 2018. godine.
 
 Više informacije potražite OVDJE
 
 

 
 25. rujna 2018. godine
 
 Konačni rezultati izabranih predstavnika studenata u Studentski zbor EFRI
 
Studentski zbor EFRI 
 

 
 20. rujna 2018. godine
 
 Rezultati ponovljenih izbora predstavnika Studentskog zbora na razini Sastavnice
 
 Studentski zbor EFRI 
 

  
 12. rujna 2018. godine
 
 
Ponovljeni studentski izbori 2018. godine  KONAČNA LISTA KANDIDATA
 

 
 7. rujna 2018. godine
 
 
Ponovljeni studentski izbori 2018. godine PRIVREMENA LISTA  KANDIDATA
 


 
  18. srpnja 2018. godine

 
 
Odluka o ponavljanju izbora za izbor studentskih predstavnika 
 


Na prijedlog izbornog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci kao datum ponavljanja izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove sastavnica Sveučilišta određuje se srijeda, 19. rujna 2018. godine u trajanju 8-20 sati. 
 
ODLUKA
 
Kandidature se podnose poštom ili osobnom dostavom na adresu: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (dekanat), Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom „Izbornom povjerenstvu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci"
 
Potvrde iz članka 11. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci mogu se podignuti u Referadi  za preddiplomske i diplomske studije i Referadi  za poslijediplomske studije u uredovno vrijeme.
 
Kandidature se podnose zaključno s 04. rujnom 2018. godine. 
 

 6. lipnja 2018. godine
 
 Rezultati izbora predstavnika Studentskog zbora na razini Sastavnice i na razini Sveučilišta u Rijeci
 

 
 

 
25. svibnja 2018. godine


Studentski izbori 2018 - KONAČNA LISTA KANDIDATA


 
23. svibnja 2018. godine

Studentski izbori 2018 - LISTA KANDIDATA
 


 
 16. svibnja 2018. godine

Studentski izbori 2018


 Odluka o raspisivanju studentskih izbora 2018
 
  Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provedbu studentskih izbora

 Pravilnik o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci

  Odluka o izbornim jedinicama za izbor studenata u Studentski zbor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

   IP 2018 - Naputak biračkim odborim
 
   IP 2018 - Naputak o kandidaturi
 
   IP 2018 - Naputak o promatračima
Kandidature se podnose poštom ili osobnom dostavom na adresu: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (dekanat), Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom „Izbornom povjerenstvu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci"
 
Potvrde iz članka 11. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci mogu se podignuti u Referadi  za preddiplomske i diplomske studije i Referadi  za poslijediplomske studije u uredovno vrijeme.
 
Kandidature se podnose zaključno s 21. svibnjem 2018. godine. 
 

 07. svibnja 2018. godine
 
 
Otvoren je Natječaj za izbor studentskih predstavnika u Studentske zborove UNIRI i EFRI
 
 
Izbori za odabir studentskih predstavnika u studentske zborove održat će se u utorak, 5. lipnja 2018. godine od 8 do 20 sati na biračkim mjestima sastavnica.
Odluku o raspisivanju studentskih izbora možete pročitati OVDJE
 
Kalendar

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više