Natječaj - 01/2018

Natječaj - 01/2018

NATJEČAJZa izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.


Uvjeti natječaja:
-završen diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja;
-dokaz da je kandidat iz redova najuspješnijih studenata.


Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:
-dobro poznavanje marketinške koncepcije poslovanja.


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu o završenoj diplomskoj razini studija, dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici moraju priložiti i dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi testiranja i razgovore. O održavanju razgovora i testiranju pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnici ne pristupe razgovoru i testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


          
          


Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se