Natječaj za upis na doktorski studij!

Natječaj za upis na doktorski studij!

Rijeka, 21. ožujka 2024.
 
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI raspisuje natječaj za upis na doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije u akademskoj godini 2024./2025. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz polja ekonomije.
 
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.
 
Doktorski studij mogu upisati:

1.osobe koje su završile sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti (čijim završetkom se stječe 300 ECTS);
 
2. osobe koje su završile dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona.
 
3. osobe koje su završile sveučilišni specijalistički studij i stekle akademski naziv specijalist ekonomije ili završen s time izjednačen poslijediplomski studij prema pravilima koja su vrijedila prije stupanja na snagu Zakona (razina 7.2 po HKO) 
 
4. osobe koje su završile znanstveni magistarski studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona 
 
 
Za osobe koje nisu završile sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, Povjerenstvo za poslijediplomske studije i doktorate utvrdit će polaganje ispita razlike na prijedlog Stručnog povjerenstva za vrednovanje prethodnog učenja.
 
Uvjet za upis studija je znanje engleskog jezika, odnosno poslovnog engleskog jezika.
 
Rangiranje pristupnika

Rangiranje pristupnika vrši se sukladno članku 6. Pravilnika o doktorskom studiju Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Rijeci (u nastavku Pravilnik).
Bodovanje se vrši uzimajući u obzir sljedeće kriterije:
- visinu prosjeka ocjena tijekom prethodnog obrazovanja,
- prijedlog teme istraživanja,
- znanje poslovnog engleskog jezika,
- potencijalni prethodni dogovor s mentorom odnosno postojanje mentora,
- nagrade, postojeće istraživačke i znanstvene reference,
- preporuku potencijalnog savjetnika/mentora odnosno sveučilišnog profesora koji je upoznat s akademskim dostignućima potencijalnog pristupnika te
- razgovor s Povjerenstvom za poslijediplomske studije i doktorate Fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo može predložiti Fakultetskom vijeću da ne usvoji zahtjev pristupnika za upis na doktorski studij, neovisno o tome je li pristupnik ispunio ostale uvjete za upis na studij, ukoliko utvrdi da pristupniku ne može osigurati mentora za odgovarajuće područje znanstvenog interesa odnosno teme istraživanja.

Na natječaj se prijavljuje popunjavanjem on-line prijave te slanjem natječajne dokumentacije.
Natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom ili osobno u Referadu za poslijediplomske studije.

Natječajna dokumentacija
- Popunjen obrazac prijave,
- Ovjerenu presliku diploma sa svih razina studija na temelju koji se vrši upis; pristupnici koji su završili Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci ne moraju ovjeravati   presliku
- Prijepis i prosjek ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se vrši upis;
- Preporuku jednog sveučilišnog profesora (obavezno za kandidate s prosjekom manjim od 3,5, ali se boduje i za sve ostale kandidate),
- Potvrda o OIB-u
- Životopis,
- Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
- Prijedlog teme istraživanja na engleskom jeziku
- Potvrdu o znanju engleskog jezika (npr. prijepis ocjena iz prethodnog školovanja (fakultet, srednja škola), TOEFL, ESOL ili sličnu potvrdu); u slučaju nepostojanja   potvrde Fakultet može provesti postupak utvrđivanja znanja engleskog jezika;
 -Izjavu kandidata o samostalnom plaćanju školarine ili izjavu o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac.
- Ukoliko postoje, objavljene radove te nagrade za znanstvene i stručne aktivnosti,
- Ukoliko postoji, suglasnost sveučilišnog profesora ( mora ispunjavati kriterije za izbor mentora prema članku 13. Pravilnika da pristaje biti mentor kandidatu  (na priloženom obrascu EFRI).
 Savjetnik ili mentor ne mora biti djelatnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, već može biti znanstvenik iz Hrvatske ili inozemstva ( s Referadom za   poslijediplomske studije provjeriti da li potencijalni mentor zadovoljava uvjete).
  Ukoliko kandidat nema suglasnost potencijalnog mentora, Fakultet će mu nakon upisa pomoći u izboru odgovarajućeg mentora;
 - Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
- Dokaz o državljanstvu za strane državljane
 
Upisna kvota: 20 pristupnika
 

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Fakulteta:                                            

Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ivana Filipovića 4 
HR-51000 Rijeka
''Natječaj za upis na doktorski studij''
Rok za podnošenje prijava je do 19. srpnja 2024. godine.
Školarina na studiju iznosi 11.746 EUR i može se platiti u četiri (4) rate.
 
Ukoliko se ne javi dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis, Fakultet zadržava pravo da za ak. god. 2024./2025. ne pokrene studij.
 
Sve dodatne informacije o studiju mogu se pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta ili u Referadi za poslijediplomske studije odnosno na:
e-mail: doktorski@efri.uniri.hr
telefon:+38551355102


Rijeka, 23. siječnja 2024.
 
OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA
 
Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je na 294. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2024. donijelo Odluku o poništenju natječaja za upis na doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije u akademskoj godini 2023./2024.
Novi natječaj za akademsku godinu 2024./2025. biti će objavljen ubrzo!
 

 
Rijeka, 15. siječnja 2024.

Rok prijave na natječaj za upis na doktorski studij je produžen do 31. siječnja 2024.

 
 
 
Rijeka, 19. rujna 2023.
 
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI raspisuje natječaj za upis na doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije u akademskoj godini 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz polja ekonomije.
 
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.
 
Doktorski studij mogu upisati:

1. Osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije;
2. Osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u nastavku: Zakon )
3. Osobe koje nisu završile odgovarajući studij iz točke 1. i 2., mogu upisati studij ako su završile jedan od sljedećih studija iz područja društvenih znanosti polja ekonomije;
3.1. znanstveni magistarski studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona,
3.2.poslijediplomski stručni studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija,
3.3. sveučilišni specijalistički studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema odredbama Zakona, uz uvjet položenih razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija.
 
Uvjet za upis studija je znanje engleskog jezika, odnosno poslovnog engleskog jezika.
 
Rangiranje pristupnika

Rangiranje pristupnika vrši se sukladno članku 6. Pravilnika o doktorskom studiju Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Rijeci (u nastavku Pravilnik).
Bodovanje se vrši uzimajući u obzir sljedeće kriterije:
- visinu prosjeka ocjena tijekom prethodnog obrazovanja,
- prijedlog teme istraživanja,
- znanje poslovnog engleskog jezika,
- potencijalni prethodni dogovor s mentorom odnosno postojanje mentora,
- nagrade, postojeće istraživačke i znanstvene reference,
- preporuku potencijalnog savjetnika/mentora odnosno sveučilišnog profesora koji je upoznat s akademskim dostignućima potencijalnog pristupnika te
- razgovor s Povjerenstvom za poslijediplomske studije i doktorate Fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo može predložiti Fakultetskom vijeću da ne usvoji zahtjev pristupnika za upis na doktorski studij, neovisno o tome je li pristupnik ispunio ostale uvjete za upis na studij, ukoliko utvrdi da pristupniku ne može osigurati mentora za odgovarajuće područje znanstvenog interesa odnosno teme istraživanja.

Na natječaj se prijavljuje popunjavanjem on-line prijave te slanjem natječajne dokumentacije.
Natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom ili osobno u Referadu za poslijediplomske studije.

Natječajna dokumentacija
- Popunjen obrazac prijave,
- Ovjerenu presliku diploma sa svih razina studija na temelju koji se vrši upis; pristupnici koji su završili Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci ne moraju ovjeravati   presliku
- Prijepis i prosjek ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se vrši upis;
- Preporuku jednog sveučilišnog profesora (obavezno za kandidate s prosjekom manjim od 3,5, ali se boduje i za sve ostale kandidate),
- Potvrda o OIB-u
- Životopis,
- Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
- Prijedlog teme istraživanja na engleskom jeziku
- Potvrdu o znanju engleskog jezika (npr. prijepis ocjena iz prethodnog školovanja (fakultet, srednja škola), TOEFL, ESOL ili sličnu potvrdu); u slučaju nepostojanja   potvrde Fakultet može provesti postupak utvrđivanja znanja engleskog jezika;
 -Izjavu kandidata o samostalnom plaćanju školarine ili izjavu o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac.
- Ukoliko postoje, objavljene radove te nagrade za znanstvene i stručne aktivnosti,
- Ukoliko postoji, suglasnost sveučilišnog profesora ( mora ispunjavati kriterije za izbor mentora prema članku 13. Pravilnika da pristaje biti mentor kandidatu  (na priloženom obrascu EFRI).
 Savjetnik ili mentor ne mora biti djelatnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, već može biti znanstvenik iz Hrvatske ili inozemstva ( s Referadom za   poslijediplomske studije provjeriti da li potencijalni mentor zadovoljava uvjete).
  Ukoliko kandidat nema suglasnost potencijalnog mentora, Fakultet će mu nakon upisa pomoći u izboru odgovarajućeg mentora;
 - Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
- Dokaz o državljanstvu za strane državljane
 
Upisna kvota: 20 pristupnika
 
Prijave se podnose preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Fakulteta:                                            

Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ivana Filipovića 4 
HR-51000 Rijeka
''Natječaj za upis na doktorski studij''
Rok za podnošenje prijava je do 31. siječnja 2024. godine.
Školarina na studiju iznosi 11.746 EUR/88.500,00 kn (po konverzijskom tečaju FTK 7,53450) i može se platiti u četiri (4) rate.
 
Ukoliko se ne javi dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis, Fakultet zadržava pravo da za ak. god. 2023./2024. ne pokrene studij.
 
Sve dodatne informacije o studiju mogu se pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta ili u Referadi za poslijediplomske studije odnosno na:
e-mail: doktorski@efri.hr
telefon:+38551355102
 

 
 
Rijeka, 22. ožujka 2023.
 
Rezultati natječaja za upis na doktorski studij u ak. godini 2022./2023.

 
 
Rijeka, 11. siječnja 2023.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 17. veljače 2023. godine.
 
 
Rijeka, 20. rujna 2022.
 
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI raspisuje natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Ekonomije i poslovne ekonomije u akademskoj godini 2022./2023. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz polja ekonomije.
 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Ekonomije i poslovne ekonomije (dalje: Doktorski studij) izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.
 
Doktorski studij mogu upisati:
1. Osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije;
2. Osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( u nastavku: Zakon )
3. Osobe koje nisu završile odgovarajući studij iz točke 1. i 2., mogu upisati studij ako su završile jedan od sljedećih studija iz područja društvenih znanosti polja ekonomije;
3.1. znanstveni magistarski studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona,
3.2.poslijediplomski stručni studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija,
3.3. poslijediplomski specijalistički studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema odredbama Zakona, uz uvjet položenih razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija.
 
Uvjet za upis studija je znanje engleskog jezika, odnosno poslovnog engleskog jezika.
 

Rangiranje pristupnika
Rangiranje pristupnika vrši se sukladno članku 6. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju ( doktorskom studiju) Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Rijeci (u nastavku Pravilnik).

Bodovanje se vrši uzimajući u obzir slijedeće kriterije:

 • visinu prosjeka ocjena tijekom prethodnog obrazovanja,
 • prijedlog teme istraživanja,
 • znanje poslovnog engleskog jezika,
 • potencijalni prethodni dogovor s mentorom odnosno postojanje mentora,
 • nagrade, postojeće istraživačke i znanstvene reference,
 • preporuku potencijalnog savjetnika/mentora odnosno sveučilišnog profesora koji je upoznat s akademskim dostignućima potencijalnog pristupnika te
 • razgovor s Povjerenstvom za poslijediplomske studije i doktorate Fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo može predložiti Fakultetskom vijeću da ne usvoji zahtjev pristupnika za upis na doktorski studij, neovisno o tome je li pristupnik ispunio ostale uvjete za upis na studij, ukoliko utvrdi da pristupniku ne može osigurati mentora za odgovarajuće područje znanstvenog interesa odnosno teme istraživanja.

Na natječaj se prijavljuje popunjavanjem on-line prijave

Natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom ili osobno u Referadu za poslijediplomske studije .


Natječajna dokumentacija

 • Popunjen obrazac prijave,
 • Ovjerenu presliku diploma za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja; pristupnici koji su završili Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci ne moraju ovjeravati presliku
 • Prijepis i prosjek ocjena s diplomskog odnosno dodiplomskog studija,
 • Preporuku jednog sveučilišnog profesora (obavezno za kandidate s prosjekom manjim od 3,5, ali se boduje i za sve ostale kandidate),
 • Potvrda o OIB-u
 • Životopis,
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • Prijedlog teme istraživanja na engleskom jeziku (na priloženom obrascu).
 • Potvrdu o znanju engleskog jezika (npr. prijepis ocjena iz prethodnog školovanja (fakultet, srednja škola), TOEFL, ESOL ili sličnu potvrdu); u slučaju nepostojanja potvrde Fakultet može provesti postupak utvrđivanja znanja engleskog jezika;
 • Izjavu kandidata o samostalnom plaćanju školarine ili izjavu o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac.
 • Ukoliko postoje, objavljene radove te nagrade za znanstvene i stručne aktivnosti,
 • Ukoliko postoji, suglasnost sveučilišnog profesora ( mora ispunjavati kriterije za izbor mentora prema članku 13. Pravilnika da pristaje biti savjetnik ili mentor kandidatu  (na priloženom obrascu EFRI). Savjetnik ili mentor ne mora biti djelatnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, već može biti znanstvenik iz Hrvatske ili inozemstva. Ukoliko kandidat nema suglasnost potencijalnog mentora, Fakultet će mu nakon upisa pomoći u izboru odgovarajućeg mentora;
 • Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Dokaz o državljanstvu za strane državljane
Prijave se podnose preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Fakulteta:                                            

Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ivana Filipovića 4 
HR-51000 Rijeka
''Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij''
Rok za podnošenje prijava je do 13. siječnja 2023. godine.

Školarina na studiju iznosi 88.500,00 kn /11.746 EUR (po konverzijskom tečaju FTK 7,53450) i može se platiti u četiri (4) rate.
 
Ukoliko se ne javi dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis, Fakultet zadržava pravo da za ak. god. 2022./2023. ne pokrene studij.
 
Sve dodatne informacije o studiju mogu se pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta ili u Referadi za poslijediplomske studije odnosno na:
e-mail: doktorski@efri.hr
telefon:+38551355102
 
 

 
 
 
 

Prijediplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više