Prijediplomski studij EFRI

 
Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci izvodi se prijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i Poslovna ekonomija 
Prijediplomski sveučilišni studij traje tri akademske godine - 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea) čija je skraćenica univ. bacc. oec. 

Na prijediplomskom sveučilišnom studiju studenti mogu studirati na dva načina: kao redoviti i kao izvanredni studenti.
Redoviti studij upisuju  studenti uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a izvanredni studenti sami financiraju svoj studij. Redoviti studenti tijekom studija ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu i sl. Izvanredni studenti, u pravilu, nastavu pohađaju u poslijepodnevnim satima kako bi mogli raditi uz studij. 

Pravo upisa na prijediplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija. Studenti se na prijediplomski sveučilišni studij upisuju putem NiSpVU sustava  na mrežnoj stranici „Postani student".

Za kandidate starije od 24 godine koji nemaju položenu državnu maturu (maturirali su prije uvođenja državne mature), Ekonomski fakultet u Rijeci omogućio je upis na prijediplomski sveučilišni studij putem natječaja „24+" koji se izvodi kao izvanredan studij. Za te je kandidate osiguran poseban broj upisnih mjesta a cjelokupni postupak prijave i upisa provodi se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Natječaj (uvjeti, razredbeni postupak i upisi) raspisuje se svake godine tijekom svibnja/lipnja te sve informacije nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta; studijski programi – prijediplomski studij – upisi – upisi 24+.

Po završetku prijediplomskog sveučilišnog studija, student stječe minimalno 180 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući sveučilišni diplomski studij.

Usvojena znanja i vještine mogu se razvrstati u pet kategorija: Znanje i razumijevanje, Primjena znanja i razumijevanja, Zaključivanje i rasuđivanje, Komunikacija te Vještine učenja. Stečene kompetencije očituju se kroz sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja problema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije; razvijanja kritičkog mišljenja; sposobnost za samoučenje, povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost); kreativno traženje rješenja poslovnih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje i druge visokokvalificirane poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu stručnih dostignuća.

Ovisno o odabranom prijediplomskom studiju (Ekonomija ili Poslovna ekonomija) i studijskom smjeru, stečena kvalifikacija prvostupnika/prvostupnice ekonomije/ poslovne ekonomije studente osposobljava za neposredno zapošljavanje i obavljanje zahtjevnog stručnog rada u trgovačkim društvima, javnim poduzećima i državnoj upravi. 

Neke od poslovnih pozicija za koje su osposobljeni prvostupnici ekonomije su: menadžeri na nižim ili srednjim pozicijama u različitim djelatnostima, direktori malih/srednjih trgovačkih društava i ustanova te ostali poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci, stručnjaci u financijskom i bankarskom poslovanju, analitičari, PR ili HR stručnjaci i sl.   

Prijediplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više