About us

About us

 
 (available only in the Croatian language)
 
 
Namjena programa i cilj studija

Program je sadržajno koncipiran na način da pruži dodatna znanja svima onima koji već rade u kontrolingu ili sličnim službama i onima koji se žele usmjeriti na te poslove. Odnosno, kao prvo voditeljima službi kontrolinga, plana i analize, interne revizije, financijskim stručnjacima, analitičarima, planerima, internim revizorima, računovođama kao i menadžerima i članovima uprave, te drugima.

Cilj ovog studija je osposobljavanje stručnjaka - kontrolera koji su vrlo tražena profesija s obzirom da je kontroling stručna i savjetodavna funkcija koja pomaže menadžmentu i upravi usmjeravati poduzeće ka realizaciji postavljenih ciljeva. Koordinacijom i integracijom upravljačkih funkcija kontroling:

•povezuje ciljeve i planove poduzeća, te nadzire njihovu realizaciju
•analizira razne pojave u poslovanju poduzeća polazeći od potencijala, prilika ali i rizika unutar i izvan poduzeća, te perspektive razvoja
•ocjenjuje i predlaže rješenja po raznim pitanjima iz poslovanja
•uspoređuje poslovanje s najboljom praksom i predlaže rješenja
•kroz informacijski sustav i izvještavanje omogućava pravovremeno i kvalitetno donošenje odluka i upravljanje poslovnim procesima
•potiče na veću odgovornost i pravilnost obavljanja poslova i zadataka te učinkovitije upravljanje u cilju društveno odgovornog poslovanja.
 
           
 
 
 
 
 
 

 
  Trajanje studija i izvođenje studija

Poslijediplomski specijalistički studij "Kontroling" traje 1,5 akademsku godinu tj. dva semestra predavanja i jedan semestar pisanje završnog rada. 
Program je prilagođen polaznicama pa se izvodi petkom (od 16:30 do 20:30 sati) i subotom (od 9:00 do 13:00 i 14:00 do 18:00 sati) i to svaki drugi tjedan. 
Razdoblje završetka studija je 3 godine od dana upisa s mogućnošću produženja uz plaćanje po ne položenom predmetu. 
Ukupan fond sati iznosi 190.
  
         
       
  Uvjeti upisa na studij 

Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati svi oni koji su završili četverogodišnji sveučilišni studij (po starom programu), odnosno diplomski studij i stručni studij (min 300 ECTS) iz ekonomije ili poslovne ekonomije. te studenti koji su završili studij iz drugog područja uz ispunjavanje dodatnih uvjeta. Poželjno je barem dvogodišnje radno iskustvo i poznavanje engleskog jezika.
Studenti koji su završili studij iz drugog područja trebaju imati najmanje trogodišnje radno iskustvo u struci relevantnoj za obavljanje kontroling funkcije ili dokazati poznavanje osnovnih znanja iz ekonomije polaganjem sljedećih predmeta: Osnove ekonomije, Menadžment, Računovodstvo. 
 
 
 Kompetencije polaznika po završetku studija 

Završetkom specijalističkog poslijediplomskog studija, polaznik će biti osposobljen za samostalno obavljanje poslova i zadataka u okviru kontroling funkcije u privatnom ili javnom poduzeću ili financijskoj ili drugoj instituciji. Polaznik će naučiti implementirati analitičke, statističke i matematičke metode za potrebe planiranja i analiziranja, koristiti se relevantnim instrumentima strateškog i operativnog kontrolinga za potrebe planiranja, kontrole, analize i informiranja upravljačke strukture u poduzeću. Polaznici će također izučiti komunikacijski sustav bitan za funkciju kontrolera kao koordinatora svih upravljačkih funkcija u poduzeću, te steći ostala potrebna znanja iz međunarodnog okruženja relevantna za obavljanje plansko-analitičkih, kontrolnih i informacijskih područja kontrolinga. 

Program je namijenjen svima koji rade ili žele raditi u kontrolingu, planu i analizi, financijama, računovodstvu, reviziji i drugim srodnim službama.
 
 
              Obveze polaznika 

Sadržaj studijskog programa se izvodi u dva semestra i sastoji se od pet obveznih predmeta i tri izborna predmeta tj. polaznik mora ukupno položiti osam predmeta. Dva izborna predmeta mogu se odabrati s drugih programa unutar studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u Rijeci ili drugdje, ako je to organizacijski usklađeno.  U prvom semestru izvode se tri obvezna predmeta i izabire jedan do dva  izborna predmeta, a u drugom dva obavezna i jedan ili dva izborna, te prijavljuje završni rad. Uvjet za upis u drugi semestar je ostvarenje odgovarajućeg broja ECTS bodova tj. student mora ostvariti najmanje 16 bodova. Za upis u drugi semestar obavezno mora položiti temeljni predmet Kontroling i korporativno upravljanje.
Završetkom studija polaznik stječe 60 ECTS-a koji se priznaju kod upisa na doktorski studij.
  

Akademski naziv 


Završetkom poslijediplomskog studija stječe se diploma i naziv sveučilišni/a specijalist/ specijalistica za kontroling (univ.spec.oec.).
 
 
Letak poslijediplomskog specijalističkog studija možete pogledati OVDJE
 
 
Cijena studija -  25.000 kn
Mogućnost plaćanja u više rata, te putem studentskih kredita Zagrebačke banke i Erste Banke. 

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree