About us

About us

 

(available only in the Croatian language)

Poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment predviđen je u trajanju od jedne (1) akademske godine.Uvjeti upisa na studij
Pravo upisa na poslijediplomski studij imaju pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od četiri godine (po starom programu) i studenti koji su završili diplomski studij u trajanju od pet godina (po novom programu) i postigli prosječnu ocjenu 3,5 ili više, te znaju jedan svjetski jezik.

Pristupnici s nižom prosječnom ocjenom od 3,5 mogu ostvariti pravo upisa uz pismenu preporuku dvojice nastavnika s dodiplomskog tj. diplomskog studija.

U slučaju većeg broja prijava pojedine akademske godine od optimalnog, prednost upisa imaju kandidati s boljim prosjekom ocjena na diplomskom tj. dodiplomskom studiju.Kompetencije polaznika po završetku studija
Znanje o implementaciji marketing koncepcije u tržišnoj ekonomiji smatra se ključnim čimbenikom uspjeha profitnih i neprofitnih organizacija, velikih i organizacija manjih dimenzija. Stoga i transfer znanja koji se ostvaruje studiranjem na specijalističkom poslijediplomskom studiju Marketing menedžment polaznicima pruža mogućnosti da doprinesu napretku organizacija u kojima djeluju.


Polaznicima koji završe predmetni studij stečeno znanje tijekom studija pruža mogućnost za široki spektar razvoja i realizacije karijere na različitim poslovima i projektima marketinga kao na primjer razvoju novih proizvoda i/ili usluge, segmentaciji tržišta, stvaranju marke proizvoda, istraživanju tržišta, poslovima vezanim za plasman proizvoda i usluga, specijalizaciju u poslovnom marketingu, definiranju projekata komuniciranja s tržištem i drugo.


Akademski naziv 

Završetkom poslijediplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a specijalist/ specijalistica marketing menadžmenta (univ.spec.oec.) 


Cijena studija je  22.000 kn 
Mogućnost plaćanja cijene studija u rate, te putem studentskih kredita Zagrebačke banke i Erste Banke.

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree