About us

About us

(available only in the Croatian language) 


Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički studij "Poslovanje s Europskom unijom" predviđen je u trajanju od jedne (1) akademske godine.

 
Uvjeti upisa na studij
 
Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati kandidati, koji su završili sveučilišni diplomski studij. Ekonomski fakultet zbog raznovrsnosti znanja potrebnih za uspješan rad na području europskih integracija, u poslijediplomski specijalistički studij "Poslovanje s EU", pored ekonomista, upisuje i diplomante drugih fakulteta. Program je posebno prilagođen diplomiranim ekonomistima i diplomiranim pravnicima, a u nešto manjoj mjeri i diplomantima drugih fakulteta. Kandidati moraju imati prije upisa jednogodišnje radno iskustvo iz područja poslovanja ili drugih djelatnosti povezanih sa suradnjom s Europskom unijom. Praksa je posebno značajna kod kandidata s neekonomskih fakulteta. Kandidatima bez praktičnih iskustava upis na poslijediplomski studij dopušten je samo uz uvjet prosječne ocjene iznad 4.00 ostvarene na diplomskom studiju. U slučaju niže prosječne ocjene upis je dopušten kada kandidat ima odgovarajuće uspjehe na istraživačkim projektima ili fakultetske i sveučilišne nagrade ili priznanja za studijske dosege. 
Svi kandidati za upis na poslijediplomski specijalistički studij moraju aktivno vladati engleskim jezikom. Studijska literatura i gostujuća predavanja su najčešće na engleskom jeziku. 

U slučaju većeg broja prijava pojedine akademske godine od optimalnog, prednost upisa imaju kandidati s boljim prosjekom ocjena na diplomskom studiju te uspjehu postignutom u praksi.

 
Kompetencije polaznika po završetku studija
 
Kompetencije polaznika su višestruke: s obzirom da je europski integracijski proces slojevit, to su i kompetencije polaznika višeznačne, a odnose se poglavito na sposobnost implementacije komunitarne i prateće politike Europske unije koje određuju i uvjete poslovanja s EU u svakodnevne, te strateške poslovne odluke.

  
Akademski naziv 

Završetkom poslijediplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a specijalist/ specijalistica poslovanja s Europskom unijom (univ.spec.oec.)

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree