Application

Application

(available only in the Croatian language)

Natječaj je otvoren.

Uvjeti upisa na studij:

-završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe akademski naziv magistar odnosno magistar struke iz polja ekonomije ili
-završen dodiplomski sveučilišni studij i stečena visoka stručna sprema iz polja ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
-poželjno radno iskustvo i poznavanje engleskog jezika
-pristupnici koji nisu završili studij iz znanstvenog područja ekonomije, trebaju imati najmanje trogodišnje iskustvo u struci relevantnoj za obavljanje kontroling funkcije ili dokazati poznavanje osnovnih znanja iz ekonomije polaganjem slijedećih predmeta: Osnove ekonomije, Menadžment i Računovodstvo
Na natječaj se prijavljujete popunjavanjem on-line prijave.
 
Nakon prikupljanja natječajne dokumentacije potrebno je popuniti POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE – PSS, u kojoj je potrebno označiti dostavljene dokumente, ispisati, vlastoručno potpisati i dostaviti s natječajnom dokumentacijom bilo poštom bilo osobno – tražena dokumentacija u nastavku:
-popunjen obrazac prijave
-ovjerenu presliku diplome (završenog diplomskog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija)
-prijepis i prosjek ocjena
-rješenje  o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
-životopis
-izjava kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac


CIJENA STUDIJA iznosi 25.000,00 kn
Prijave se podnose  preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: 
SVEUČILIŠTE U RIJECI
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
(PSS Kontroling)
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka
Napomena: popunjen Popis natječajne dokumentacije stiže elektroničkom poštom na adresu referenta, a potpisanog je potrebno dostaviti s navedenim dokumentima putem pošte ili osobno


Prilikom upisa na studij,  sa studentima se sklapa ugovor o studiranju.

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree