Application

Application

(available only in the Croatian language)

Prijave na natječaj su otvorene.
 
 
Uvjeti upisa na studij:
 • završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe akademski naziv magistar odnosno magistar struke
 • završen dodiplomski sveučilišni studij i stečena visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • jednogodišnje radno iskustvo ili prosjek ocjena 3,5 i više (kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,5 prilažu pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
 • u slučaju većeg broja prijava prednost upisa imaju pristupnici s boljim prosjekom ocjena na dodiplomskom studiju 

Na natječaj se prijavljujete popunjavanjem on-line prijavom.


Nakon prikupljanja natječajne dokumentacije potrebno je popuniti POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE – PSS, u kojoj je potrebno označiti dostavljene dokumente, ispisati, vlastoručno potpisati i dostaviti s natječajnom dokumentacijom bilo poštom bilo osobno – tražena dokumentacija u nastavku: 
 • popunjen obrazac prijave
 • ovjerenu presliku diplome (završenog diplomskog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija)
 • prijepis i prosjek ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora za kandidate koji su tijekom studija ostvarili prosjek manji od 3,5
 • rješenje  o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • OIB radi prikupljanja dokumentacije potrebne za Natječaj (domovnica i rodni list) po službenoj dužnosti, a za strane državljane dokaz o državljanstvu,
 • životopis
 • izjava kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili Odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac


CIJENA STUDIJA iznosi 22.000,00 kn. 


Prijave se podnose se na adresu: 

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(PSS MARKETING MENADŽMENT)
IVANA FILIPOVIĆA 4 
51000 RIJEKA


* Napomena: popunjen Popis natječajne dokumentacije stiže elektroničkom poštom na adresu referenta, a potpisanog je potrebno dostaviti s navedenim dokumentima putem pošte ili osobno.


Prilikom upisa na studij sa studentima se sklapa ugovor o studiranju.

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree