Application

Application

Uvjeti upisa na studij: 

 • završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe akademski naziv magistar odnosno magistar struke iz polja ekonomije ili
 • završen dodiplomski sveučilišni studij i stečena visoka stručna sprema iz polja ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • pasivno znanje engleskog jezika
 • pristupnici koji nisu završili studij iz znanstvenog područja ekonomije mogu se upisati na studij uz uvjet polaganja ispita iz predmeta Osnove ekonomije i Menadžment
 • jednogodišnje radno iskustvo ili prosjek ocjena 3,5 i više (kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,5 prilažu pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)


Na natječaj se prijavljujete popunjavanjem on-line prijavom.


Nakon prikupljanja natječajne dokumentacije potrebno je popuniti POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE - PSS, u kojoj je potrebno označiti dostavljene dokumente, ispisati, vlastoručno potpisati i dostaviti s natječajnom dokumentacijom bilo poštom bilo osobno - tražena dokumentacija u nastavku:

 • popunjen obrazac prijave 
 • ovjerenu presliku diplome (završenog diplomskog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija) 
 • prijepis i prosjek ocjena 
 • preporuka dva sveučilišna profesora za kandidate koji su tijekom studija ostvarili prosjek manji od 3,5 
 • rješenje  o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu 
 • domovnicu - izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci) ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
 • izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci) 
 • životopis -izjava kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili Odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac


CIJENA STUDIJA: 21.000,00 kn. 
Prijave se podnose se na adresu: 


EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(PSS MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU)
IVANA FILIPOVIĆA 4 
51000 RIJEKA


* Napomena: popunjen Popis natječajne dokumentacije stiže elektroničkom poštom na adresu referenta, a potpisanog je potrebno dostaviti s navedenim dokumentima putem pošte ili osobno.


Prilikom upisa na studij sa studentima se sklapa ugovor o studiranju.

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree