Association of Croatian controllers

Association of Croatian controllers

(available only in the Croatian language)

SVRHA UDRUGE
 
Unaprjeđivanje djelatnosti kontrolinga i jačanje kompetitivnosti kontrolera
 
 
CILJEVI UDRUGE

Permanentno stručno usavršavanje i edukacija
Izdavanje časopisa i publikacija u funkciji stjecanja novih znanja
Suradnja s domaćim i stranim profesionalnim društvima
Donošenje standarda profesionalne etike i najbolje prakse u primjeni kontroling funkcije
Ostale aktivnosti od značaja za ostvarenje svrhe osnivanja udruge


WEB PAGE

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree