Contact

ADDRESS:
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka
1st floor/Office no. 25
 
TELEPHONE:
+385 51 355 182
 
E-MAIL:
cjelozivotno@efri.hr
 
CONTACT PERSON:
Danijela Ujčić
danijela.ujcic@efri.hr

Calendar

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. Find out more