Dies Academicus - laureati u nastavnoj djelatnosti

Dies Academicus - laureati u nastavnoj djelatnosti

Rektorica je za ovogodišnji Dies Academicus donijela Odluku o dodjeli već tradicionalnih nagrada za nastavnu izvrsnost za iznimne postignute uspjeha tijekom akademske 2019./2020. godine u radu sa studentima. U ime Sveučilišta u Rijeci, rektorica sa svojim timom uputila je čestitke na priznanju i zahvalu za sveukupni doprinos.
 
Izvanredne okolnosti u 2020. spriječile su  svečanu dodjelu. 

Čestitamo posebno našim EFRI laureatima  izv. prof. dr. sc. Zoranu Ježiću, prodekanu za preddiplomske studije i Ivanu Prudkyju, asistentu na Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree