Diplomski (master) online studij - proces upisa za strane studente (non EU)

Diplomski (master) online studij - proces upisa za strane studente (non EU)

Koraci za upis:

  1. PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE (Nostrifikacija) - Ured za akademsko priznavanje Sveučilišta u Rijeci
  2. PRIJAVA  - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  3. UPISI - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Želiš da zajedno s tobom idemo kroz proces upisa?  - obrati se našem EFRI timu!

  Voditelj evidencije studija  Vladimir Trninić  
  e-mail vladimir.trninic@efri.hr
  telefon  00985 51 355 113

 
 
 
Dokumente izdane na engleskom, kao i bosanskom, srpskom i crnogorskom jeziku, ako su na latinici, nije potrebno prevoditi!

a) popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju,
c) poslati ispunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom na adresu:
 
Sveučilište u Rijeci
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Hrvatska

 PRIJAVA 

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU STUDIJA (šalju se putem e-maila):

Prijavni list (bit će objavljen u 3. mjesecu)

Dopunska isprava o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju ekonomije ili poslovne ekonomije ili rješenje o nostrifikacije za inozemne obrazovne kvalifikacije.

                                                                                         UPISI

Matični list (bit će objavljen u 3. mjesecu)

Fotografija veličine 4 x 6 cm (ili manja)

Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa  i školarine 

Osim slanja mailom, kandidati su dužni ispunjene i potpisane dokumente poslati preporučeno poštom na Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska.

PODACI ZA UPLATU: IBAN:HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

Poziv na broj: OIB  pristupnika

Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

 

Iznos

UPISNINA (non EU)

300,00 eura

ŠKOLARINA (non EU) 

    11000,00 kn

 
ROKOVI

PRVI upisni rok 
Zadnji rok za slanje dokumenata (putem e-maila i pošte) - 15.09.2021.
Rang liste - 16.09.2021. 
Dan upisa - 27. 09.2021.
 
Drugi upisni rok 
Zadnji rok za slanje dokumenata - 24.09.2021.
Rang liste - 25.09.2021. 
Dan upisa - 02.10.2021
 Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree