Djelomično poništenje natječaja 12/2018

Djelomično poništenje natječaja 12/2018

Rijeka, 21. prosinca 2018. god.


Na temelju članka 25. Statuta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (dalje: Fakultet), dekan Fakulteta donosi sljedeću 

O D L U K U  
o poništenju dijela natječaja Poništava se dio natječaja 12/2018 objavljenog 21. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama br. 116/18, Novom listu i mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta pod točkom 3. koja glasi:
      3. Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za financijske i računovodstvene poslove u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
 


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree