E-books EFRI

2023.
 
Host, Alen; Tomljanović, Marko - DESET GODINA REPUBLIKE HRVATSKE KAO  ČLANICE EU-A: STANJE I PERSPEKTIVE

Host, Alen - MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI VS. REGIONALNA SURADNJA – SLUČAJ EUROPSKE UNIJE

 
Katunar, Jana; Vretenar, Nenad - IZAZOVI VINSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Tomljanović, Marko; Murić, Ema - EUROPSKI FONDOVI

Drezgić Saša, Host Alen, Tomljanović Marko, Žiković Saša - ECONOMICS AND BUSINESS OF THE POST COVID-19 WORLD (Research monograph – First Edition)

2022.
 
Galović Tomislav, Mišević Petar, Uroda Ivan - AKTUALNE SIGURNOSNE PRIJETNJE I INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA 

Jakovac Pavle -  ENERGIJA I EKONOMIJA U HRVATSKOJ I EU-U: NOVE SPOZNAJE
 
Rupčić Nataša - STVARANJE I RAZVOJ INOVATIVNIH POSLOVNIH MODELA  (tiskano izdanje - https://mojaknjizara.hr/proizvod/stvaranje-i-razvoj-inovativnih-poslovnih-modela/)
 
Briš Alić Martina, Grubišić Dragana, Kaštelan Mrak Marija, Martinović Marija, Prester Jasna, Vretenar Nenad - OPERACIJSKI MENADŽMENT

Vretenar Nenad, Murić Ema- HRANA I ZAJEDNICA 

Olgić Draženović Bojana, Buterin Vesna, Suljić Nikolaj Stella - STABILNOST, INSTITUCIONALNA OGRANIČENJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA HRVATSKOG FINANCIJSKOG SUSTAVA U UVJETIMA PANDEMIJE COVID-19

2021.
Drezgić Saša, Host Alen, Tomljanović Marko, Žiković Saša - CONTEMPORARY ECONOMIC AND BUSINESS ISSUES 

2020.
Tomljanović Marko - SUVREMENI IZAZOVI EU, REPUBLIKE HRVATSKE I ZEMALJA ZAPADNOGA BALKANA/CONTEMPORARY CHALLENGES OF THE EU, THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

Cvečić Igor, Tomljanović Marko - LIBERALIZACIJA, INTEGRACIJA, GLOBALIZACIJA I AFIRMACIJA PROTEKCIONIZMA?


 
2019.
Sikirić Ana Marija - RODNA PERSPEKTIVA PRORAČUNSKOG PROCESA

Saša Drezgić, Saša Žiković, Marko Tomljanović -  ECONOMICS OF DIGITAL TRANSFORMATION
 
Karaman Aksentijević N., Denona Bogović N., Ježić Z. - EKONOMIKA RAZVOJA 
 
 
2018.
Babić, Ana: PRAKTIČNE VJEŽBE IZ INFORMATIKE
 
Host, A; Jardas Antonić, J; Jelenc, L; Pavlić Skender, H; Rački, Ž; Sokolić, D: UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA U NASTAVNI PROCES 

Blažić, Helena; Grdinić Maja: TAX POLICY AND FISCAL CONSOLIDATION IN CROATIA
 
Host, Alen; Zaninović Vinko: RAZVOJ TEORIJA MEĐUNARODNE TRGOVINE OD SMITHA DO MELITZA 
 
 
 
 
 

Biljan-August, Maja, Pivac, Snježana, Štambuk Ana: STATISTIČKA ANALIZA U EKONOMIJI

 
 
 
 
 

Calendar

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. Find out more