EFRI - ponosni nositelj EPAS akreditacije!

EFRI - ponosni nositelj EPAS akreditacije!

Dugogodišnji rad i trud na strukturi, kvaliteti i inovativnost International Business bachelor degree programa prepoznati su od strane EFMD međunarodne neprofitne organizacije i okrunjeni su EPAS akreditacijom koju u ovom trenutku ima samo 115 studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije iz cijelog svijeta.


EFMD (European Foundation for Management Development), europska je međunarodna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, Belgija. EFMD je globalno priznata organizacija koja provodi postupke akreditacija za visokoobrazovne institucije u području ekonomije i poslovne ekonomije. EFMD predstavlja mrežu od preko 900 institucija i 30.000 profesionalaca s upravljačkim iskustvom u akademskoj zajednici, javnom sektoru i konzultantskim kompanijama, okupljenih u cilju razvoja društveno odgovornih lidera i menadžera koji spajaju akademski i poslovni sektor. 

EFMD dodjeljuje tri vrste akreditacija: 

1) ekonomskim i poslovnim visokoobrazovnim ustanovama (European Quality Improvement System - EQUIS), 
2) pojedinačnim studijskim programima (European Programme Accreditation System - EPAS) i 
3) korporativnim edukacijskim centrima (Corporate Learning Improvement Process - CLIP). 

Njima se jamči dosljednost u primjeni međunarodnih standarda te posvećenost razvoju i osiguranju kvalitete.

EPAS (EFMD Programme Accreditation System) međunarodni je sustav evaluacije studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije koji je prepoznat diljem svijeta od strane potencijalnih studenata, poslodavaca, medija i poslovnih partnera. Sustav EPAS akreditacije obuhvaća sve razine studijskih programa, od preddiplomskih do doktorskih te predstavlja ustroj temeljite i stroge procjene kvalitete izvođenja studijskog programa u svim njegovim segmentima. Stroga akademska načela izvrsnosti, internacionalizacija, etično i održivo poslovanje, kao i društvena relevantnost i praktična primjenjivost osnovne su smjernice osiguranja kvalitete koju ova akreditacija vrednuje i nagrađuje.

Stjecanjem EPAS akreditacije, studijski program i pripadajuća visokoobrazovna institucija postižu međunarodnu vidljivost i priznanje visoke kvalitete obrazovnih sadržaja i izvedbe nastave usporedive s onima na vodećim stranim sveučilištima sličnih programskih sadržaja. Ispunjenjem strogih uvjeta EPAS akreditacije visokoobrazovna institucija svoje poslovanje, razvoj i strateške ciljeve usklađuje s međunarodno priznatim standardima i postaje dijelom globalne akademske zajednice koja međusobno surađuje i dijeli iskustva i primjere dobre prakse razvijene u različitim društvenim, ekonomskim i kulturnim prilikama.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree