HANFA nagrađuje najbolje studentske radove

HANFA nagrađuje najbolje studentske radove

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), naš partner na EU Horizon 2020 FinTech projektu, raspisala je Natječaj za najbolje studentske radove apsolvenata ili  studenata završnih godina studija na temu „Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj". 

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka. U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave Hanfi zaključno s danom 15. kolovoza 2020. do 16.00. Radovi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 15.000,00 kn neto za najbolji rad, 10.000,00 kn neto za drugoplasirani rad te 5.000,00 kn neto za trećeplasirani rad.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Sve detaljne informacije o samom pozivu možete pronaći ovdje.Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree