Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni https://www.efri.uniri.hr/

Stupanj usklađenosti

Portal eUsluga je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te prema smjernicama norme Web Content Accessibility Guidelines ​(WCAG).

 

Nepristupačan sadržaj:

Pojedini word i pdf dokumenti nisu u cijelosti nastali izvozom iz izvorišne datoteke, te trenutno nisu pristupačni. Tijekom narednih mjeseci će se nastojati  ih učiniti pristupačnim.

 Podizanje razine pristupačnosti:

U tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

 

Priprema Izjave o pristupačnosti:

Ova izjava pripremljena je temeljem samoprocjene tijela javnog sektora 22.09.2020.., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava posljednji put je revidirana 22.09.2020.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Sve upite vezane uz pristupačnost stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeci korisnici mogu putem elektroničke pošte: povjerenik.informiranje@efri.hr ili telefonom na broj: 051/355-127

 

Ukoliko korisnici nisu zadovoljni odgovorima na svaku obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree