Javni poziv za dodjelu subvencija za smještaj studentima Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2020./2021

 Javni poziv za dodjelu subvencija za smještaj studentima Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2020./2021

Sveučilište u Rijeci u 2020./2021. akademskoj godini dodijelit će najviše 378 subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa koje će se isplaćivati semestralno za razdoblje od 1. rujna 2020. do 15. srpnja 2021. godine u skladu s kriterijima za dodjelu subvencija koji su sastavni dio ovog poziva, a za što je u proračunu Sveučilište osiguralo 400.000,00 kn i time postalo jedino Sveučilište u Republici Hrvatskoj koje dodatno pored Ministarstva znanosti i obrazovanja subvencionira smještaj studenata te tako olakšava pristup visokom obrazovanju.

Pravo prijave imaju:

Studenti Sveučilišta u Rijeci koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom naselju „TRSAT" temeljem Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. (dalje u tekstu: Natječaj), a čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) te studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi).

Krajnji rok za podnošenje prijave je ponedjeljak 30. listopad 2020. do 16.00 sati.

  • Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac 1možete preuzeti ovdje ovdje.
  • Porezni tretman subvencije studenata za smještaj u studentskom domu, ovdje.
  • Odluka Senata, ovdje.Odluka Skupštine SZSUR, ovdje.
  • ISPLATA SUBVENCIJA ZA LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2019./2020. bit će izvršena po dostavljanju podataka za obračun od strane Studentskog centra Rijeka, a najkasnije u rujnu.

Za sve eventualne nejasnoće i dodatne informacije možete se obratiti e-mailm na subvencija@sz.uniri.hr.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree