Lecturers

Lecturers

   Neda Vitezić, PhD, Full Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business 
   Kolegij: Kontroling i korporativno upravljanje, Interna revizija i Kontroling 
 
 
  Metka Tekavčić, PhD, Full Professor
  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB LU) 
  Kolegij: Benchmarking i Kontroling 


 
  Mojca Marc, PhD, Associate Professor
  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB LU)
  Kolegij: Benchmarking i Kontroling
 


 
 
   Ivana Tomas Žiković, PhD, Associate Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business 
   Kolegij: Kvantitativne metode u kontrolingu
 
 
 
   Mira Dimitrić, PhD, Full Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business 
   Kolegij: Upravljanje investicijama 
 
 
   
   Alen Host, PhD, Full Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business   
   Kolegij: Međunarodno okruženje i poslovno odlučivanje
 
 
 
 
   Davor Vašiček, PhD, Full Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business    
   Kolegij: Financijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru
 
 
 
   Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business    
   Kolegij: Metodologija znanstvenog i stručnog rada 

 
   
   Mario Pečarić, PhD, Full Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business      
   Kolegij: Međunarodni financijski menadžment
 
 
   Helena Blažić, PhD, Full Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business    
   Kolegij: Međunarodno oporezivanje


   
   Ivanka Avelini Holjevac, PhD, Full Professor
   Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija
   Kolegij: Menadžment kvalitete i kontroling
 


 
   Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, PhD, Associate Professor
   Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija
   Kolegij: Menadžment kvalitete i kontroling

 
   Lara Jelenc, PhD, Associate Professor
   University of Rijeka, Faculty of Economics and Business    
   Kolegij: Proces strateškog menadžmenta


 
 
 
U programu sudjeluju i brojni profesori s drugih domaćih, ali i inozemnih sveučilišta te predavači iz poznatih poduzeća i institucija kao što su:
 
1.Adris grupa d.d.
2.Hrvatski Telekom d.d.
3.Metis d.d.
4.JGL d.d.
5.Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
6.Ericsson Nikola Tesla d.d.
7.AWT International d.o.o.
8.Holcim d.o.o.
9.iAudit d.o.o 
10.KPMG Croatia d.o.o.
11.Kramar porezno savjetovanje, j.t.d.
12.Državni ured za reviziju 
13.Hrvatski institut internih revizora
14.Ekonomski fakultet Zagreb
15.Ekonomski fakultet Ljubljana 
16.Sveučilište u Klagenfurtu, Institut za strateški menadžment i kontroling Universitat Klagenfurt –Institut für Wirtschaftswissenschaften


Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree