Nastupno predavanje dr. sc. Ana Bobinac

Na temelju članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno - nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja  (NN 129/05) dekan Ekonomskog  fakulteta u Rijeci daje slijedeću 


O B A V I J E S T


Dr. sc. Ana Bobinac pristupnica za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom područjudruštvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani ekonomika poduzetništva, održat će nastupno predavanje na temu:

 
« EKONOMSKE EVALUACIJE I PROCJENA TROŠKOVNE UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA»


 
dana 23. listopada 2018.  u 13:00 sati u predavaonici 3 Ekonomskog  fakulteta u Rijeci


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:


1. Prof. dr. sc. Neda Vitezić, predsjednica 
  
2. Prof. dr. sc. Goran Kutnjak, član 
  
3. Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet u Rijeci, član


te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree