Nastupno predavanje dr. sc. Ana Marija Sikirić

Nastupno predavanje dr. sc. Ana Marija Sikirić

Na temelju članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno nastavna zvanja (NN 129/05) dekan Ekonomskog  fakulteta u Rijeci daje slijedeću 


O B A V I J E S T


Dr. sc. Ana Marija Sikirić pristupnica za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polja ekonomije, grane računovodstvo održat će nastupno predavanje na temu:
 
«Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine – primjena HSFI 6»


dana 07. lipnja 2018.  u 10:00 sati u predavaonici 8 Ekonomskog  fakulteta u Rijeci


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:


1.Prof. dr. sc. Davor Vašiček, predsjednik 
  
2.Prof. dr. sc. Mira Dimitrić, članica 
  
3.Prof. dr. sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, članica 


te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree