Nastupno predavanje dr. sc. Ivan Gržeta

Nastupno predavanje dr. sc. Ivan Gržeta

  U Rijeci, 11. svibnja 2021. godine 


         Dr. sc. Ivan Gržeta pristupnik za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području ­­­­­­­­­­­­­­­­­društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani financije, održat će nastupno predavanje na temu:

 

«Politika formiranja optimalne strukture plasmana (aktive) banaka»

 

dana 01. lipnja 2021. godine u 12:15 sati

u predavaonici 10 Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te putem

Google meet platforme na linku https://meet.google.com/sdj-kvnr-sdy

 

         Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.     prof. dr. sc. Saša Žiković, predsjednik

 

2.     prof. dr. sc. Mario Pečarić, član

 

3.     prof. dr. sc. Domagoj Sajter, Ekonomski fakultet u Osijeku, član

 

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

 

ODLUKA 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree