Nastupno predavanje dr. sc. Jana Katunar

Nastupno predavanje dr. sc. Jana Katunar

 U Rijeci, 13. svibnja 2021. godine 

 

         Dr. sc. Jana Katunar pristupnica za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području ­­­­­­­­­­­­­­­­­društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani ekonomika poduzetništva, održat će nastupno predavanje na temu:

 

«Društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj»

 

dana 26. svibnja 2021. godine u 08:15 sati

u predavaonici 2 Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te putem

Google meet platforme na linku meet.google.com/jei-zgfn-vae

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.     prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, predsjednica

 

2.     doc. dr. sc. Davor Mance, član

 

3.     prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet u Rijeci, član

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

 
 
ODLUKA 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree