Nastupno predavanje dr. sc. Saša Čegar

Nastupno predavanje dr. sc. Saša Čegar

Na temelju članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno nastavna zvanja (NN 129/05) dekan Ekonomskog  fakulteta u Rijeci daje slijedeću 


O B A V I J E S T


Dr. sc. Saša Čegar pristupnik za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polja ekonomije, grane opće ekonomije održat će nastupno predavanje na temu:
 
«Metode procjene vrijednosti okoliša»


dana 05. lipnja 2018.  u 12:15 u predavaonici 4 Ekonomskog  fakulteta u Rijeci


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:1.Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović, predsjednica 
  
2.Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić, član 
  
3.Izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković" iz Pule, članica 


te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree