Nastupno predavanje dr. sc. Vinko Zaninović

Nastupno predavanje dr. sc. Vinko Zaninović

Na temelju članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) dekan Ekonomskog  fakulteta u Rijeci daje slijedeću 


O B A V I J E S T


Dr. sc. Vinko Zaninović pristupnik za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u područjudruštvenih znanosti, polja ekonomije, grane međunarodna ekonomija održat će nastupno predavanje na temu:

 
«Teorijski pristupi uravnoteženja platne bilance»


 
dana 06. lipnja 2018.  u 14:15 sati
 u predavaonici 10 Ekonomskog  fakulteta u Rijeci


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:


1.Izv. prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik 
  
2.Doc. dr. sc. Igor Cvečić, član 
  
3.Prof. dr. sc. Katja Zajc Kejžar, Ekonomski fakultet u Ljubljani, članica 


te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree