Nastupno predavanje dr. sc. Vladimire Ivandić

Nastupno predavanje dr. sc. Vladimire Ivandić

U Rijeci, 12. svibnja 2020. godine

Dr. sc. Vladimira Ivandić pristupnica za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, znanstvenoj grani međunarodna ekonomija održat će nastupno predavanje na temu:

 
                    «Apsorpcijski kapaciteti Hrvatske i učinkovitost korištenja programa pomoći Europske unije"  

dana 22. svibnja 2020. godine u 11:10 sati putem Zoom webinara

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:


1. Prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik 
  
2. Doc. dr. sc. Vinko Zaninović, član
  
3. Izv. prof. dr. sc. Anita Peša, Odjel za ekonomiju SVeučilišta u Zadru, članica

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
 
 
 


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree