Natječaj stručno osposobljavanje - srpanj, 2018.

Natječaj stručno osposobljavanje - srpanj, 2018.

19. srpanj 2018. godine Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, raspisuje 

 
 
N A T J E Č A JZa primanje polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, i to za: 


1) Stručnog suradnika/ stručnu suradnicu u Referadi za cjeloživotno učenje


Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12 i 16/17) i dodatne uvjete: 


-diplomski sveučilišni studij ekonomije - VSS; magistar/ra ekonomije (mag. oec.),
-nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava,
-poznavanje engleskog jezika,
-poznavanje rada na računalu.


Prijavi na natječaj prilaže se životopis, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu i dokaz o zadovoljavanju općih i posebnih uvjeta natječaja. Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi intervjue.


Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.


Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679).


Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ – stručno osposobljavanje za rad". 


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree