Obranjen je prvi doktorat na Združenom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Obranjen je prvi doktorat na Združenom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Student međunarodnog „Združenog doktorskog studij Upravljanje i ekonomika javnog sektora" Nejc Lamovšek, prvi je s uspjehom završio zajednički doktorski studij Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta za upravo, Sveučilišta u Ljubljani.


Akademski stupanj doktora znanosti stekao je obranom disertacije pod naslovom „Analiza učinkovitosti javnih biomedicinskih laboratorija u Sloveniji sa stajališta postizanja njihove optimalne veličine" pod mentorstvom prof. dr. sc. Maje Klun i izv. prof. dr. sc. Milana Skiteka.      ž

                                                                                                       

Združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora rezultat je uspješne suradnje dviju institucija koje su prvu generaciju studenata, kojoj pripada i novi doktor znanosti, upisale u akademskoj godini 2017./2018.


Program studija je jednim dijelom nastao planski, a drugim kao posljedica dugogodišnjeg iskustva i usmjerenja Fakultete za upravo u Ljubljani i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji na ekonomsko-poslovnom području imaju dugogodišnja iskustva. Organizirani oblici studija izvode se u vidu predavanja, seminara te drugih organiziranih oblika nastave u Sloveniji i Hrvatskoj, a još jedna od posebnosti ovog studijskog programa je u tome što se na 2. godini studija program dijeli na dva modula, pri čemu studenti mogu birati između Ekonomskog modula i Modula javnog upravljanja.


Studijski program odražava potrebe zapošljavanja u gospodarstvu i ne-gospodarstvu. Područja zapošljavanja u gospodarstvu, na kojima se mogu zaposliti doktorandi, različita su vodeća mjesta u javnim službama, zatim na istraživačkim mjestima u gospodarstvu, međunarodnim organizacijama, poduzetničkim inkubatorima i sl. Prilagođavanje europskim standardima i zahtjevima suvremene i demokratske države zahtijevaju ujedno i promjene u javnom sektoru. Reforma i osuvremenjivanje javnoga sektora, koja će se odvijati u narednih nekoliko godina, donijet će brojne promjene u vrstu i sadržaj radnih zadataka.


Združeni doktorski studijski program izrazito je interdisciplinaran i multidisciplinaran što u potpunosti odgovara prirodi znanstvenog istraživanja s jedne strane te vrlo zahtjevnom stručnom radu s druge strane.

 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree