Orbico - program CAREER COMPASS

Orbico - program CAREER COMPASS

Career compass je projekt rotacije studenata po odjelima poduzeća Orbico te Orbico Group u trajanju do 12 mjeseci u organizaciji Odjela za ljudske resurse. Studenti će imati priliku upoznati sebe na random mjestu, spoznati što ih zanima te u kojem se području žele razvijati. Kroz ovaj projekt studenti će moći dobiti sva potrebna znanja za rad u dinamičnom i velikom međunarodnom poduzeću. Studentima će biti dodijeljen mentor, ovisno o odjelu u kojem će se nalaziti, a čiji će zadatak biti prijenos svojih stečenih znanja te poticaj studenata na raspravu o nekim novim idejama za unaprijeđenje poslovnih procesa.

 

Naši idealni kandidati su studenti završnih godina ekonomskog i logističkog usmjerenja koju su motivirani i otvoreni za nova iskustva i žele se razvijati u nekom od naših odjela. Od studenata tražimo angažman u trajanju od 10-12 mjeseci, a odjel Ljudskih resursa će zajedno s mentorima u ovome projektu u tom periodu izraditi Karijerni put za svakog studenta. Rad svakog studenta pratiti ćemo kroz Indeks evaluacije koji uključuje i redoviti Feedback.

 

Zavrti svoj karijerni kompas i kreni graditi svoju budućnost s nama!

 
Prijavi se putem POVEZNICE

Calendar

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. Find out more