Otvorene su prijave za Dekanove nagrade

Otvorene su prijave za Dekanove nagrade

U Rijeci 23. studenog 2020. godine 
 

POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA DEKANOVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

 

Pozivaju se studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci da dostave prijave za Dekanovu nagradu za sport, Dekanovu nagradu za volontiranje i Dekanovu nagradu za aktivizam za 2019./2020. akademsku godinu. Kriteriji se nalaze u daljnjem tekstu:

 

Kriteriji za Dekanovu nagradu za sport u 2019./2020. akademskoj godini:  

•      ostvarenih najmanje 30 ECTS-a u 2019./2020. ak. godini 

•      motivacijsko pismo

•      sudjelovanje i postignuća na gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima (rekreativno ili profesionalno)

•      sudjelovanje u sportskim aktivnostima koji doprinose afirmaciji Ekonomskog fakulteta  i Sveučilišta 

 

Kriteriji za Dekanovu nagradu za volontiranje u 2019./2020. akademskoj godini: 

•      ostvarenih najmanje 30 ECTS u 2019./2020. ak. godini

•      student treba imati najmanje 70 volonterskih sati u 2019./2020. akademskoj godini

(prilaže se preslika volonterske knjižice)

•      motivacijsko pismo

 

Kriteriji za Dekanovu nagradu za aktivizam u 2019./2020. akademskoj godini:

•      ostvarenih najmanje 30 ECTS u 2019./2020. ak. godini

•      preporuke profesora ili mentora 

•      CV

•      motivacijsko pismo

•      potvrde o izvannastavnim aktivnostima (rad na projektima, organizacija i sudjelovanje na konferencijama, sudjelovanje u fakultetskim tijelima, rad u udrugama na Fakultetu i izvan Fakulteta, demonstrature, studentske prakse, mobilnost (ERASMUS, CEEPUS…) ljetne škole, case study natjecanja itd.) 

 

Za svaki od uvjeta potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. 

Prijave i dokumentaciju dostaviti na e-mail Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta

Sveučilišta u Rijeci (efristudentskizbor@gmail.com). Prijave treba dostaviti najkasnije do nedjelje, 6. prosinca 2020. godine, u 23:59 h.  

Ukoliko se student prijavio za više nagrada, uzet će se u obzir prijava za onu nagradu u kojoj student ostvaruje najveći broj bodova po ocjeni komisije.

Nagrade uručuje dekan na sjednici Fakultetskog vijeća 14. prosinca 2020. godine.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree