Poslijedoktorand u polju ekonomije (ekonomike zdravstva/mikroekonomije i srodnih područja)

Poslijedoktorand u polju ekonomije (ekonomike zdravstva/mikroekonomije i srodnih područja)

Krajem 2021. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisat će se natječaj za zapošljavanje POSLIJEDOKTORANDA u polju ekonomije (ekonomike zdravstva/mikroekonomije i srodnih područja), u trajanju od 2 godine (puno radno vrijeme). Očekivani neto mjesečni dohodak od cca. 10,000 kuna.

 

Poslijedoktorand se zapošljava na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi doc.dr.sc. Ana Bobinac. Projekt se bavi vrlo aktualnim pitanjima financiranja lijekova u Hrvatskoj te kao takav nudi kandidatu znanja koja se kasnije mogu vrlo izravno primijeniti u praksi.

 

Kratki opis projekta:

Pritisak na proračune zdravstvenih sustava raste diljem svijeta. Sve veća dostupnost novih, inovativnih zdravstvenih tehnologija, uključujući i skupe lijekove, značajno pridonosi ovom pritisku. Rasprave o tome treba li financirati skupe lijekove ili ne, i za koje skupine pacijenata, kao i pritisak javnosti koji prati takve rasprave, naglašavaju potrebu za razvojem i daljnjim poboljšanjem alata za odlučivanje u zdravstvu. Ti alati mogu pridonijeti sve transparentnijem i sustavnijem odlučivanju o financiranju zdravstva i određivanju prioriteta u financiranju zdravstvene skrbi. Jedan od alata koji pomaže u odlučivanju u zdravstvu su ekonomske procjene zdravstvenih tehnologija (gdje se „tehnologije" mogu odnositi na lijekove, dijagnostičke alate, intervencije u javnom zdravstvu). Ekonomske evaluacije pružaju okvir unutar kojeg se mogu analizirati dokazi o troškovima i učincima alternativnih zdravstvenih tehnologija kako bi se odgovorilo na pitanje: je li dotična zdravstvena tehnologija troškovno-učinkovita i trebamo li ju financirati iz javnog zdravstvenog proračuna?

Projektom se žele adresirati tri važna pitanja. Prvo, istraživanjem se želi doprinijeti pravilnijem tumačenju rezultata ekonomskih procjena i to tako da ćemo istražiti i izračunati društvenu monetarnu vrijednost jedne jedinice zdravstvene koristi, odnosno empirijski utvrditi visinu praga isplativosti ulaganja u zdravstvene tehnologije u Hrvatskoj. Drugo, istražit ćemo vrijednost malih zdravstvenih koristi ostvarenih na kraju života terminalno bolesnih pacijenata te svrsishodnost ulaganja javnog novca u skupe intervencije koje donose tek marginalne zdravstvene koristi, ali i istražiti prihvatljivost omjera troškova i koristi u zdravstvu u Hrvatskoj. Treće, analizirat ćemo troškovnu-učinkovitost skupih lijekova koji se financiraju u Hrvatskoj te istražiti učinak povezivanja koristi koje ti lijekovi donose s načinom utvrđivanja njihove cijene (value-based pricing).

 

Obveze poslijedoktoranda:

- sudjelovati u prikupljanju podataka, sintezi i analizi prikupljenih podataka; modeliranju i svim drugim istraživačkim aktivnostima predviđenima projektom;

- sudjelovati u pisanju izvješća i pripremi 2 znanstvena rada za objavu u znanstvenim časopisima

- sudjelovati na međunarodnim konferencijama

- suorganizirati radionice

- pohađati 1 tečaj u inozemstvu u području Ekonomike zdravstva.

 

Kakvog kandidata/kandidatkinju tražimo? Tražimo osobu koja:

1. tečno vlada engleskim jezikom u govoru, čitanju i pisanju;

2. vješta je u području kvantitativnih analiza (statistika i ekonometrija);

3. ima doktorat u polju ekonomije;

4. ima iskustva s pisanjem izvještaja, znanstvenih i stručnih radova

5. dobro poznavanje programa Excel i statističkih programa (SPSS; STATA)

6. visoko je organizirana, samostalna, odgovorna i motivirana.

 

Postupak odabira kandidata

Fakultet će krajem 2021. godine raspisati javni natječaj za zapošljavanje sukladno zakonskoj regulativi te se pozivaju sve zainteresirane osobe da prate mrežne stranice Fakulteta i da se za dodatne informacije obrate izravno na e-mail voditeljici projekta: ana.bobinac@efri.hr.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree