Prelazak na novi webmail Roundcube

Prelazak na novi webmail Roundcube

Zbog nužne nadogradnje operacijskog sustava i servisa našeg središnjeg računalnog poslužitelja (oliver.efri.hr) od petka 25. veljače 2021. godine za korištenje webmaila više neće biti dostupna popularna "vjeverica" (Squirrelmail).

Od 26. veljače za webmail se koristi novi sustav (Roundcube) koji će biti dostupan putem poveznice na homepageu fakulteta ( https://www.efri.uniri.hr  -  iza male "kovertice" u gornjem desnom uglu ) ili direktno preko adrese: https://oliver.efri.hr/webmail/

Dodatno, bit će nadograđeni i svi servisi za aai autentikaciju (prijavu sa aai@EduHR elektroničkim identitetom). Mogući problemi sa spajanjem na neke usluge koje koriste aai autentikaciju (eduroam, Merlin, naš homepage...) očekuju se samo kod korisnika Apple uređaja (iPhone, Mac...) koji koriste starije verzije programske podrške za autentikaciju.

U slučaju poteškoća sa spajanjem i/ili potpune nemogućnosti pristupa usluzi, na uređaj je potrebno instalirati novu verziju programske podrške koju možete preuzeti preko adrese: https://installer.eduroam.hr

Za dodatne informacije i eventualno potrebnu pomoć za instalaciju nove aai programske podrške molimo javiti se u Računalni centar.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree