Radionica priznavanje prethodnog učenja

Radionica priznavanje prethodnog učenja

Radionica pod nazivom Priznavanje prethodnog učenja održana je 5. veljače 2020. godine na Kampusu, a teme su se odnosile na novi sveučilišni Pravilnik, priznavanje prema ishodima učenja, povezanost s programima mobilnosti, prakse priznavanja po sastavnicama te povezanost s priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija. 
 
Moderatorice radionice bile su izv. prof. dr. sc. Dunja Škalamera Alilović, predsjednica Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci i članica Radne skupine za provedbu postupka priznavanja prethodnog učenja MZO te prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete prof. dr. sc. Marta Žuvić. 

Nastavnici s Ekonomskog fakulteta koji su sudjelovali na radionici:
  • izv.prof.dr.sc. Helga Pavlić Skender, prodekanica za preddiplomske i diplomske studije,
  • doc.dr.sc. Mirjana Grčić Fabić, predsjednica Povjerenstva za priznavanje prethodnog učenja,
  • doc.dr.sc. Maja Grdinić, ERASMUS koordinator

 


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree