Seminar - Info.biz

Seminar  -  Info.biz

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Financijskom agencijom (FINA), organizira prvi u nizu seminara, a pod nazivom: „Portal poslovnih informacija Info.biz – pregled i analiza poslovnih i financijskih podataka i pokazatelja poslovnih subjekata u RH".

 

Seminar će se održati 15. travnja 2021. godine s početkom u 18 sati, a ukupno predviđeno trajanje je 1:30 h.  Predavačica je gospođa Lidija Skomerža (FINA).

 

Tema seminara je portal Info.biz koji na jednom mjestu sadrži sve dostupne podatke o svim poduzetnicima koji posluju ili su poslovali u Hrvatskoj u prethodnih 5 godina. Omogućuje uvid u poslovne i financijske pokazatelje za preko 820.000 subjekata - poduzetnika, obrtnika, neprofitnih, financijskih te proračunskih korisnika.

 

Tijekom predavanja odgovorit će se na sljedeća pitanja:
Kako procijeniti rizike u poslovanju s potencijalnim dobavljač ima? Kako biti siguran u ocjenu rejtinga poslovnog partnera? Kakav je odnos poduzeća ili cijele poslovne grane naspram poslovnog okruženja u kojem djeluje? Kako dnevno pratiti sve promjene koje se odnose na ciljnu skupinu ili poslovni segment s kojima poslovno surađujemo?
 

Također, polaznici će dobiti uvid u sve poslovne informacije u bazi te će naučiti kako upravljati s izvještajno analitičkim dijelom aplikacije.

 

Zbog epidemiološke situacije, seminar će se održati u online obliku, putem Zoom platforme.

 

Radi ograničenog broja sudionika, molili bismo sve zainteresirane za sudjelovanje da se prijave do 9. travnja 2021. godine. putem online obrasca dostupnog OVDJE.

 
Nakon registracije, na prijavljenu mail adresu će doći poveznica za sobu na platformi Zoom putem koje će se održati seminar.
 

Svi sudionici po završenom seminaru dobivaju Potvrdu o sudjelovanju.

 
Za sve dodatne informacije, dostupna je Danijela Ujčić putem e-maila: danijela.ujcic@efri.hr


12.04.2021. 
PRIJAVE SU ZALJUČENE

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree